PL EN


2013 | 8 | 1 | 115-
Article title

Nauka o języku w Księdze Syracha (Syr 1-19)

Authors
Content
Title variants
EN
The knowledge of language in the Book of Sirach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Syr 1-19 mamy bardzo jasną i praktyczną naukę o tym, czym jest język i jaka jest jego rola w życiu człowieka. W Syr 4:24 język jest związany z mową, a ta z kolei świadczy o tym, jak ktoś jest wychowany. Mamy więc triadę: wychowanie - mowa - język. Jeżeli człowiek jest leniwy i gnuśny, to jest to znak mowy zuchwałej, a ostatecznie znak, że źle posługuje się językiem (Syr 4:29). Mowa człowieka, która jest znakiem braku wychowania, okrywa człowieka hańbą. U podstaw takiego zachowania leży język: „chwała i hańba w mowie i język (glossa) człowieka upadek jemu” (Syr 5:13). Właściwe użycie języka i mila mowa pomogą w pozyskaniu przyjaciół. To będzie znakiem dobrego wychowania. Fundamentem takiego zachowania jest właściwe posługiwanie się językiem (Syr 6:5). Język jest darem Boga Stwórcy. On pragnie, aby dzięki wolnej woli, oczom, uszom, sercu, człowiek dobrze kontrolował swój język (Syr 17:6). W Syr 19:16 mowa jest o grzechu, który może być popełniony za pomocą języka. Sposobem na uniknięcie go jest postępowanie zgodne z Prawem Bożym: „Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz, i daj miejsce Prawu Najwyższego” (Syr 19:17).
The article presents how the Old Testament views the nature of language in the sense of a tool which can be found in the Book of Sirach. The ethical and axiological aspect of language and speech is of utterly crucial importance. The author of article focuses on the triad language-speech-education and the influence of wrong use of the language on the quality of life.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
115-
Physical description
Contributors
  • Akademia Pomorska
References
  • Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 1958.
  • Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. III, Warszawa 1963.
  • Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. IV, Warszawa 1965.
  • Brown R.E., Fitzmyer J.A., Murphy R.E., Katolicki Komentarz Biblijny, pod red. W. Chrostowskiego, Warszawa 2001.
  • Schreiner J., Jesus Sirach 1-24, Die Neue Echter Bibel, Wuerzburg 2002.
  • Skehan P.W., Di Lella A.A., The Wisdom of Ben Sira, New York 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a30616-c82c-4bd7-95b5-8603ff5321cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.