PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

Content
Title variants
EN
Investment activity of small and medium-sized enterprises in Lower Silesia Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie dolnośląskim. W jego pierwszej części przedstawiono analizę i ocenę cząstkowych wskaźników aktywności inwestycyjnej MŚP, tj. np. dynamikę nakładów inwestycyjnych ogółem, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jeden podmiot, wielkość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego pracującego, wskaźnik relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów ogółem. W drugiej części przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej MŚP w województwie dolnośląskim w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej MŚP w pozostałych województwach w kraju. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej skonstruowany za pomocą metody bezwzorcowej. Analiza cząstkowych wskaźników wskazuje, że na tle kraju województwo dolnośląskie charakteryzuje się przeciętną aktywnością inwestycyjną MŚP. Natomiast wskaźnik syntetyczny wskazuje na wysoką pozycję tego województwa w rankingu województw, co świadczy o wysokim poziomie aktywności inwestycyjnej MŚP.
EN
The aim of this article is to assess the investment activity of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Lower Silesia Voivodeship. It is in the first part of the paper that the analysis and evaluation of the key indicators of the SMEs’ investment activity were presented, i.e. the total investment growth rate, capital expenditure per 1 entity, capital expenditure per 1 employee, the relation of investments to the total revenue. In the second part of the paper, a comparative study of the investment activity of SMEs in Lower Silesia Voivodeship in comparison to the investment activity of SMEs in other voivodeships in the country was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic investment activity indicator constructed with the use of the non-model method.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a6d497-42da-4583-99a2-442896fd57b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.