PL EN


2017 | 1(25) | 245-255
Article title

Atrakcyjność rynku new connect giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako miejsca pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
ATTRACTIVENESS OF NEWCONNECT MARKET (WARSAW STOCK EXCHANGE) AS A PLACE OF EQUITY RAISING BY COMPANIES IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uruchomienie alternatywnego systemu obrotu akcjami NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007r. miało na celu stworzenie miejsca, w którym przedsiębiorstwa znajdujące się na stosunkowo wczesnym etapie swojego rozwoju mogłyby pozyskiwać potrzebny im kapitał. Po blisko 10 latach funkcjonowania tego rynku możliwe jest wskazanie jego silnych oraz słabych stron. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi, w jakim stopniu NewConnect stał się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce oraz w jakim stopniu jego założycielom udało się osiągnąć zamierzony cel. Artykuł jest również próbą wskazania możliwości dalszego rozwoju rynku.
EN
An alternative trading system of shares NewConnect on the Warsaw Stock Exchange was launched in 2007 to create a place, where enterprises at the relatively early stage of their development would be allowed to raise equity. After almost 10 years of the market’s functioning, there is a possibility to indicate its strengths and weaknesses. The paper is an attempt of providing the answer to show the attractiveness of the NewConnect as a place of equity raising by enterprises in Poland and to explain whether the founders managed to achieve the goal. The article is also an attempt to point out possibilities of further development of the market.
Year
Volume
Pages
245-255
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Dobosiewicz Zbigniew. 2013. Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe. Warszawa: PWE.
  • Juszczak Paweł, Słaba jakość spółek problemem rynku NewConnect, http://www. parkiet.com.pl, 10.12.2012.
  • Raport o rynku NewConnect 2015 rok. Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, 2015. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz. 1538.
  • [www 1] http://www.gpw.pl (dostęp: 22.03.2016)
  • [www 2] http://www.newconnect.pl (dostęp: 24.03.20167).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45ada8bd-57dd-439c-8b63-bc39f3842306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.