PL EN


2013 | 3(25) | 263-285
Article title

Polityczna gra o prawną regulację procedury in vitro - analiza wybranych aspektów debaty w przestrzeni medialnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The politics game for regulation of in vitro fertilisation procedure - the aspects of debate in the media sphere analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the study, it has been mentioned in this article, was to describe the course and the range of public debate on some bioethical problems. The author presented the analysis of the articles and information, it had been published in public web portals and websites, in which the writers had referred specifically to the legislative proposals of in vitro fertilisation procedure, and to the Health Minister’s announcement of in vitro financing program from the public budget. The study includes the analysis of the statements of political and religious (Catholic) community’s representatives, medical and scientific experts and journalists. As a result of the study, five dimensions, which describe the course and range of the debate in the media sphere, has been presented.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Abp Dzięga kontra radni PO: „Żaden katolik nie może popierać in vitro”, [online] http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12878149,Abp_Dziega_kontra_radni_PO___Zaden_katolik_nie_moze.html, 24 X 2012.
 • Aramini M., Bioetyka dla wszystkich, przeł. L. Wyganowska, Kraków 2011.
 • Arłukowicz: bezpieczeństwo zarodków warunkiem udziału kliniki w programie in vitro, [online]http://www.rynekzdrwia.pl/Polityka‑zdrowotna/Arlukowicz‑bezpie,7 XII 2012.
 • Bp Tadeusz Pieronek: nie sprowadzajmy dziecka do roli maskotki. Ono nie jest maskotką, [online]http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bp‑Tadeusz‑Pieronek‑nie‑sprowadzajmy‑dziecka‑do‑roli‑maskotki‑Ono‑nie‑jest‑towarem,wid,15041562,wiadomosc.html?ticaid=1fd22&_ticrsn=3, 14 XI 2012.
 • Bralczyk J., O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polszczyzna2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
 • Donald Tusk: wątpliwości ws. in vitro rozstrzygnie ustawa, [online] http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka‑zdrowotna/Donald‑Tusk‑watpliwosci‑ws‑in‑vitro‑rozstrzygnie‑ustawa,124505,14.html, 24 X 2012.
 • Dr Chazan: Refundacja in vitro sprawi, że sięgnie po nie wiele par, które nie muszą z niego korzystać.Chodzi o biznes koncernów farmaceutycznych, [online] http://wpolityce.pl/wydarzenia/39418‑dr‑chazan‑refundacja‑in‑vitro‑sprawi‑ze‑siegnie‑po‑nie‑wiele‑par‑ktore‑nie‑musza‑z‑niego‑korzystac‑chodzi‑o‑biznes‑koncernow‑farmaceutycznych,12 XI 2012.
 • Eksperci o refundacji in vitro: „racjonalny pomysł”, „inwestycja państwa”, [online] http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/eksperci‑o‑refundacji‑in‑vitro‑racjonalny‑pomysl‑inwestycja‑panstwa,284245.html, 24 X 2012.
 • Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro, Komunikat Badań CBOS, Warszawa, VII 2010, BS/96/2010.
 • Guz R., Kluby podzielone w ocenie planów premiera ws. in vitro, [online] http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=78981&data=infopakiet&_CheckSum=‑1940867077, 24 X 2012.
 • Hołówka J., Zarodek nie powie, [online] http://www.polityka.pl/kraj/wywiady/1532085,1,prof‑holowka‑o‑tym‑czy‑warto‑ratyfikowac‑konwencje‑bioetyczna.read, 14 XI 2012.
 • Hrechowicz, Andrzej. Kaczyński: potrzebny okrągły stół w sprawie in vitro, [online] http://www.rp.pl/artykul/910666.html, 24 X 2012.
 • In vitro uregulowane rozporządzeniem ministra? PSL, PiS, SP przeciw. „Premier chce obchodzićprawo”, [online] http://www.polskatimes.pl/artykul/681195,in‑vitro‑uregulowane‑rozporzadzeniem‑ministra‑psl‑pis‑sp,id,t.html, 24 X 2012.
 • In vitro: program zdrowotny to decyzja premiera, nie resortu zdrowia, [online] http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka‑zdrowotna/In‑vitro‑program‑zdrowotny‑to‑decyzja‑premiera‑nie‑resortu‑zdrowia,124940,14.html, 24 X 2012.
 • Język debaty politycznej w Polsce 2010‑2011,[online] http://oapuw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:jzyk‑debaty‑politycznej‑w‑polsce‑2010‑2011&catid=152:komentarze‑artykuy&Itemid=5&lang=pl, 24 X 2012.
 • Jurek M., Piłka M., Prawica RP: wzywamy do przerwania praktyki niszczenia życia dzieci poczętychin vitro, [online] http://wpolityce.pl/artykuly/39058‑prawica‑rp‑wzywamy‑do‑przerwania‑praktyki‑niszczenia‑zycia‑dzieci‑poczetych‑in‑vitro, 24 X 2012.
 • Kalisz: VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, [online] http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1530035,kalisz‑vii‑ogolnopolska‑pielgrzymka‑rodziny‑radia‑maryja,id,t.html.
 • Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007,24 X 2012.
 • Kluby komentują decyzję Tuska. SLD chwali, a PiS…, [online] http://fakty.interia.pl/polska/news/kluby‑komentuja‑decyzje‑tuska‑sld‑chwali‑a‑pis,1855298,3, 24 X 2012.
 • Kluby podzielone w ocenie planów premiera co do in vitro, [online] http://www.rp.pl/artykul/944876.html?print=tak&p=0, 24 X 2012.
 • Koszowska E., Karanie za in vitro to po prostu barbarzyństwo, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Karanie‑za‑in‑vitro‑to‑po‑prostu‑barbarzynstwo,wid,14736308,wiadomosc.html?ticaid=1fd66, 24 X 2012.
 • Kowalska D., Giertych o in vitro: Lepsze byłoby rozporządzenie ministra wspierające powiększaniepiersi, [online] http://www.polskatimes.pl/artykul/683399,giertych‑o‑in‑vitro‑lepsze‑byloby‑rozporzadzenie‑ministra,id,t.html, 25 X 2012.
 • Leki stosowane w in vitro będą refundowane?, [online] http://www.wprost.pl/ar/355356/Leki‑stosowane‑w‑in‑vitro‑bd‑refundowane/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost‑wydarzenia+%28Wydarzenia+Wprost+24%29, 28 XI 2012.
 • Leonowicz D., SP: polityka demograficzna przez śmierć to żadna polityka, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027459,title,SP‑polityka‑demograficzna‑przez‑smierc‑to‑zadna‑polityka,wid,15049456,wiadomosc.html, 11 XI 2012.
 • Leonowicz D., Posłowie o zapowiedzi premiera ws. in vitro. „Niech Donald Tusk nie idzie tą drogą”, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027459,title,Poslowie‑o‑zapowiedzi‑premiera‑ws‑in‑vitro‑Niech‑Donald‑Tusk‑nie‑idzie‑ta‑droga,wid,15033333,wiadomosc.html, 30 X 2012.
 • Leszczyńska K., Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich w Polsce podczas dyskusji o „invocatio dei” w traktacie konstytucyjnym unii europejskiej, [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2004.
 • Niesłuchowska A., Stanisławska J., To oni zarobią na in vitro, nacisk jest brutalny, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,To‑oni‑zarobia‑na‑in‑vitro‑nacisk‑jest‑brutalny,wid,14766490,wiadomosc.html, 24 X 2012.
 • Opolskie SLD chce wpisać in vitro do projektu strefy demograficznej, [online] http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka‑zdrowotna/Opolskie‑SLD‑chce‑wpisac‑in‑vitro‑do‑projektu‑strefy‑demograficznej,124828,14.html, 11 XI 2012.
 • Piecha o in vitro: pomysł Tuska jest populistyczny, [online] http://www.wprost.pl/ar/353733/Piecha‑o‑in‑vitro‑pomysl‑Tuska‑jest‑populistyczny,24 X 2012.
 • PiS zaskarży finansowanie in vitro do Trybunału. „Jak się nie ma większości, to się nie uchwala”,[online] http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/pis‑zaskarzy‑finansowanie‑in‑vitro‑do‑trybunalu‑jak‑sie‑nie‑ma‑wiekszosci‑to‑sie‑nie‑uchwala,284372.html, 24 X 2012.
 • PiS złożyło dwa projekty zakazujące stosowania metody in vitro. „Koszty stosowania tej procedury są głęboko niepokojące”, [online] http://wpolityce.pl/wydarzenia/31261‑pis‑zlozylo‑dwa‑projekty‑zakazujace‑stosowania‑metody‑in‑vitro‑koszty‑stosowania‑tej‑procedury‑sa‑gleboko‑niepokojace, 11 XI 2012.
 • Politycy i eksperci m.in. o źródłach finansowania in vitro, [online] http://www.newsy.info4u.info/2012/10/29/politycy‑i‑eksperci‑m‑in‑o‑zrodlach‑finansowania‑in‑vitro/,12 XI 2012.
 • Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro, Komunikat Badań CBOS, Warszawa, VIII 2012, Nr 4701, 24 X 2012.
 • Protaziuk M., Gostkiewicz M., „Miejmy odwagę stanąć za życiem”. „Ten projekt narusza zasadę państwa świeckiego”. Debata nt. ustawy aborcyjnej [MINUTA PO MINUCIE], [online]http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114912,9867878,_Miejmy_odwage_stanac_za_zyciem____Ten_projekt_narusza.html, 14 XII 2012.
 • Przeciszewski M., Embrionowi należy się ochrona, [online] http://rodzina.wiara.pl/doc/1351937.Embrionowi‑nalezy‑sie‑ochrona,10 XI 2012.
 • Przeciszewski M., Wiceminister sprawiedliwości o projektach rządu dot. in vitro: człowiek na etapie rozwoju embrionalnego winien być chroniony przez prawo, [online] http://wpolityce.pl/wydarzenia/40243‑wiceminister‑sprawiedliwosci‑o‑projektach‑rzadu‑dot‑in‑vitro‑czlowiek‑na‑etapie‑rozwoju‑embrionalnego‑winien‑byc‑chroniony‑przez‑prawo,13 XI 2012.
 • PSL, PiS, SP krytycznie o pomyśle premiera w sprawie in vitro. „Obchodzenie prawa”, [online]
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12706378,PSL__PiS__SP_krytycznie_
 • o_pomysle_premiera_w_sprawie.html, 24 XI 2012.
 • PSL, PiS, SP przeciw rozporządzeniu o in vitro, [online] http://tvp.info/informacje/polska/psl‑pis‑sp‑przeciw‑rozporzadzeniu‑o‑in‑vitro/8853077, 24 XI 2012.
 • Rucińska A., PiS o refundacji in vitro; propaganda Tuska, [online] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/709321,PiS‑o‑refundacji‑in‑vitro‑propaganda‑Tuska, 24 XI 2012.
 • Sas M., Prof. Cebrat: In vitro to wielki biznes, a nie nauka, [online] http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/626099,prof‑‑a‑nie‑nauka,id,t.html?cookie=1, 24 XI 2012.
 • Sondaż CBOS: większość Polaków akceptuje in vitro nie tylko dla małżeństw, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,86516,title,Sondaz‑CBOS‑wiekszosc‑Polakow‑akceptuje‑in‑vitro‑nie‑tylko‑dla‑malzenstw,wid,14913996,wiadomosc.html?ticaid=1fd7b, 24 XI 2012.
 • Wonicki R., To „sztuczne” robienie polityki i dzieci, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1518,title,To‑sztuczne‑robienie‑polityki‑i‑dzieci,wid,14795173,wiadomosc.html?ticaid=1fd97&_ticrsn=, 24 XI 2012.
 • Za in vitro odpowiemy przed Bogiem, nie Kaczyńskim, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Za‑in‑vitro‑odpowiemy‑przed‑Bogiem‑nie‑Kaczynskim,wid,14752539,wiadomosc.html, XI 2012.
 • Zmiany w polszczyźnie – język polityki, biznesu i mediów, [online] http://www.wse.waw.pl/konferencja_2007_Zmiany_w_polszczyznie.php, 28 X 2012.
 • 25‑leciemetody in vitro w Polsce; wręczono symboliczne nagrody, [online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,25‑lecie‑metody‑in‑vitro‑w‑Polsce‑wreczono‑symboliczne‑nagrody,wid,15068054,wiadomosc.html?ticaid=110f4c, 20 XI 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45b015f1-910c-446d-844f-bf9e5d52071b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.