PL EN


2014 | 1 | 391–408
Article title

Z filologii śledczej: o Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina — raz jeszcze

Title variants
EN
Of the investigative philology: once again on Alexander Gilarevsky, the forensic medical examiner of Sergey Yesienin
RU
Из следственной филологии: oб Александре Гиляревском, судебном враче, проводящем вскрытие трупа Сергея Есенина — ещё раз
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В данной статье автор представляет личность судебного медика, Александра Гиляревского (1855–1931?), который 29 декабря 1925 года в Обуховской больнице г. Ленинграда провёл вскрытие трупа Сергея Есенина. Благодаря доступу к новым материалам, стала возможной актуализация прежней информации, заключённой в монографии Zabójstwo Sergiusza Jesienina [Убийство Сергея Есенина] (Szczytno 2009). Автор приходит к выводу, что Александр Гиляревский родился, по всей вероятности, в 1855 году, не был профессором медицины, не обладал научным званием, не занимался научными исследованиями и университетской или академической дидактикой. Эти факты не противоречат, однако, тому, что ленинградский врач обладал медицинскими умениями на профессорском уровне и умственными качествами, характерными для настоящих профессоров царских времён, для тех, кому честь была не менее важной, чем собственная жизнь и положительная оценка дана историей.
EN
In this article the author mentions Alexander Gilarevsky, a forensic medical examiner, who conducted the autopsy of Sergey Yesienin in Obuchovsky Hospital, Leningrad, on 29 XII 1925. Thanks to getting to new documents it was possible to update the previous findings described in the monograph on The Murder of Sergey Yesienin. (2009) The author concludes that Alexander Gilarevsky was probably born in 1855, he was not a Professor of Medicine, he never had an academic degree, and he never dabbled in any research or didactics. Nevertheless, those facts do not determine that the Leningrad forensic medical examiner did not have the medical skills on a professor level or the attributes of mind that characterized the true professors of the Tsar era, for whom honour was as important as their own life and the judgement of history.
PL
W artykule autor nawiązuje do postaci medyka sądowego, Aleksandra Gilarewskiego (1855–1931?), który 29 XII 1925 roku przeprowadził w Szpitalu Obuchowskim w Leningradzie sekcję zwłok Sergiusza Jesienina. Dzięki dotarciu do nowych dokumentów możliwe było zaktualizowanie wcześniejszych ustaleń zawartych w monografii Zabójstwo Sergiusza Jesienina (2009). Autor dochodzi do wniosku, że Gilarewski najprawdopodobniej urodził się w 1855 roku, nie był profesorem medycyny, nigdy nie miał tego tytułu naukowego, nie zajmował się badaniami i dydaktyką na uniwersytecie czy akademii. Fakty te jednakże nie przesądzają o tym, że leningradzki medyk sądowy nie posiadał umiejętności medycznych na poziomie profesorskim i przymiotów umysłu, jakie charakteryzowały prawdziwych profesorów epoki carskiej, dla których honor był nie mniej ważny niż własne życie i ocena historii.
Year
Issue
1
Pages
391–408
Physical description
Dates
online
2015-02-12
Contributors
References
 • Kwieciński H. Wpływ chorób psychicznych na pismo. [W:] H. Kwieciński. Grafologia sądowa (zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1936, s. 103–182.
 • Kwieciński H. Wpływ stanu psychicznego i fizycznego na pismo. [W:] H. Kwieciński. Grafologia sądowa (zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 1936, s. 97–102.
 • Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Schermann R. Pismo a człowiek. [W:] R. Schermann. Pismo nie kłamie. Psychografologia z ilustracjami. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1939, s. 85–132.
 • Zajączkowski J.P. Choroba, lęk i zagrożenie w charakterze pisma. [W:] J.P. Zajączkowski. Grafologia. Charakter pisma mówi wszystko o człowieku. Warszawa: Rój, 1990, s. 12–13.
 • Кравченко В.И. Графология: характер по почерку. Учебно-методическое пособие, Санкт-Петербург: Издательство ГУАП, 2006.
 • Лучкина С. Питерские адреса Есенина. ГИЛЯРЕВСКИЙ А.Г., „LiveJournal”. [Online] <http://esenin-1925.livejournal.com/4879.html> (21.05.2013).
 • Молин Ю.А., Назаров В.Ю. Памяти Александра Григорьевича Гиляревского. „Проблемы экспертизы в медицине” 2007, № 28–4, s. 44–48.
 • Морохов Ф. Ложь и правда о гибели Есенина, „Русь” 1994, № 11, s. 106–114.
 • Морохов Ф. Убийство поэта: О трагической судьбе С. А. Есенина. „Молодая гвардия” 1994, № 7, s. 180–198.
 • Морохов Ф. Память учит и обязывает. Правда и ложь об убийстве Есенина. Ярославль: cпецвыпуск газеты „Голос профсоюзов”, 1995.
 • Москвина З. О Гиляревском. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cост. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина, Москва: Ай Пи Эр Медиа, 2011, s. 614–616.
 • Хлысталов Э. Как убили Сергея Есенина. „Чудеса и приключения” 1991, № 1. [Online] <http://lib.rus.ec/b/22874/read> (21.05.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45b3c18b-2a40-409f-a9e9-445beeddb85b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.