PL EN


2016 | VI | 11-22
Article title

Skutki prawne i faktyczne zastosowania Internetu w procesie wyborczym w szczególności na przykładzie wyborów prezydenckich 2015 w RP

Content
Title variants
EN
Effects of legal and factual application of the Internet in the electoral process, in particular the example of the presidential election 2015 in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem referatu są istotne konsekwencje wpływu internetu na proces wyborczy. Niezaprzeczalnym faktem jest to, iż internet jako medium wykorzystywane jest na wielu etapach procesu wyborczego. Ważną jego część stanowi kampania wyborcza i forma komunikacji kandydatów w danych wyborach z potencjalnymi wyborcami. Jednocześnie uprawnione organy wyborcze prowadząc kampanię informacyjną. Internet jest wykorzystywany też jako część systemu wyborczego. Jego zastosowanie może być pomocne w podawaniu informacji podsumowujących wybór. Jednakże jako medium dostępne powszechnie może być wykorzystywany do transmisji danych w czasie i po głosowaniu pomiędzy organami administracji wyborczej oraz w niektórych krajach w procesie głosowania elektronicznego zastępuje bądź też urozmaica głosowania tradycyjne. Rozważania podjęte w referacie są próbą odpowiedzi na istotne pytania: czy kandydaci korzystają czy tracą i czy potrafią wykorzystać internet ażeby zwiększyć poparcie? Jak i czy organy wyborcze w pełni i skutecznie wykorzystują internet na potrzeby procesu wyborczego? Jak i czy rozwój e-votingu zgodnie ze wcześniejszymi planami i prognozami następuje szybko?
EN
The paper describes the important consequences of the impact of the Internet on the electoral process. The undeniable fact is that the Internet as a medium is used at many stages of the electoral process. An important part of an election campaign and form of communication of candidates in any election with potential voters. At the same time legitimate electoral authorities conducting an information campaign. The Internet is also used as part of the electoral system. Its use can be helpful in giving information summarizing choice. However, as a medium widely available can be used to transmit data during and after the vote between authorities, election administration, and in some countries in the process of electronic voting or diversifies replaces traditional voting. The considerations in this paper will attempt to answer the important questions: Is the candidates use or lose and that know how to use the Internet to increase support? How and whether the electoral authorities fully and effectively use the Internet for the purposes of the electoral process? How and whether the development of e-voting in line with earlier plans and forecasts, followed quickly?
Keywords
Year
Volume
VI
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
 • Berenda K., Bubel napisany przez początkującego programistę. Informatycy drwią z systemu wyborczego PKW, http://www.rmf24.pl/raport-samo-rzad-2014/news/news-bubel-napisany-przez-poczatkujacego-programiste-informatycy-,nId,1559460?parametr=embed_tyt_zdj_lead.
 • Czakowski M., E-voting na przykładzie Estonii i Brazylii, „Studia BAS” 2011, nr 3 (27).
 • Czakowski M., Uwagi na temat e-votingu jako alternatywnego sposobu głosowania, [w:] S.J. Jaworski, K.W. Czaplicki (red.), Księga pamiątkowa z okazji obchodów 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, Warszawa 2011.
 • Janas M., Yahoo! zatacza koło i wyrzeka się wyszukiwarki. Za trudny biznes?, http://sprawnymarketing.pl/yahoo-rezygnuje-z-wyszukiwarki/.
 • Kukiz P., Profil facebook, https://www.facebook.com/PrezydentKukiz.Protokół o wynikach głosowania, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/pliki/1432572034_protokol.pdf ].
 • Rabij M., Yahoo się zwija!. Kto zawinił?, „Newsweek”, 11.03.2007 r.
 • Rybak M., „Budyń” i „Bigos” na Twitterze złamały ciszę wyborczą? Policja zabezpieczyła wpisy internautów, http://www.gazetawroclawska.pl/arty-kul/3876111,policja-zabezpieczyla-wpisy-z-twittera-budyn-i-bigos-zlamaly-cisze-wyborcza,id,t.html?cookie=1.
 • Sikorski R., Profil twetter, https://twitter.com/sikorskiradek.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Strona internetowa Google Inc.,http://google.com.
 • Strona internetowa PKW, http://pkw.gov.pl.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r., http://prezydent2015.pkw.gov.pl/akty_prawne/0/65_UCHWALA_PANSTWO-WEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ_z_dnia_20_kwietnia_2015_r_w_sprawie_dopuszczenia_mozliwosci_wykorzystania_techniki_elektronicznej_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_10_maja_2015_r_oraz_okreslenia_warunkow_i_sposobu_jej_wykorzystania [30.04.2015].
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Warawa A., Skandal wyborczy? Jedna z komisji za granicą opublikowała wyniki, http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-prezydenckie/artykuly/491217,komisja-wyborcza-i-konsulat-w-chicago-opublikowaly-wyniki-wyborow.html.
 • Wenzel M., Feliksiak M., Wpływ Internetu na głosowanie w wyborach parlamentarnych 2011 roku, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4 (207).
 • Wybory prezydenckie: „PAD” króluje na polskim Twitterze, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-pad-kroluje-na-polskim-twitterze/beydtw.
 • Wyniki II tury wyborów prezydenckich, http://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie-2015/aktualnosci/news-wyniki-ii-tury-wyborow-prezydenckich-relacja-na-zywo,nId,1810915.
 • Zborowski B., PKW ogłosiła oficjalne wyniki II tury wyborów i podała się do dymisji, http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-samorzadowe/artykuly/476708,wybory-2014-wyniki-ii-tury-dymisja-pkw.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45cc9e4b-f7be-43e3-a2a9-3f86b4630395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.