PL EN


2016 | 2(16) | 109-118
Article title

Wyobraźnia socjologiczna i misja socjologii organizacji

Content
Title variants
EN
Sociological Imagination and the Duties of the Sociology of Organisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka podejmuje zagadnienie funkcji nauki, a szczególnie misji socjologii organizacji. Ponieważ organizacje wydają się przestrzeniami, w których współczesne życie społeczne może być obserwowane jak w mikroskopie, socjologia pracy i socjologia organizacji powinny być postrzegane jako szczególnie odpowiedzialne za przyszłą kondycję społeczeństw. Nawiązując do perspektywy wyobraźni socjologicznej (Ch.W. Mills), powinno się (szczególnie socjolodzy wiedzy) prowadzić badania, by dowiedzieć się, jakie funkcje spełnia socjologia organizacji. Ponieważ organizacje stają się coraz większe (niezależne) i coraz bardziej złożone, studia podejmowane przez takie dyscypliny, jak socjologia organizacji powinny być oparte na wartościach nowoczesnego społeczeństwa i szczególnie skoncentrowane na analizie krytycznej.
EN
The article deals with the question of the function of science, in particular with the mission of sociology of organisations. As organisations seem to be spatial structures, where the contemporary social life may be observed as in a microscope, sociology of labour and sociology of organisations should be perceived as disciplines especially responsible for the future shape of societies. Research (especially the research within sociology of knowledge) should be conducted from the perspective of sociological imagination (C.W. Mills) in order to find out what functions of sociology of organisations are. As organisations are becoming bigger and bigger (independent) and more and more complex it seems that research within disciplines such as sociology of organisations should be based on the values of modern societies and especially focused on critical analysis.
Year
Issue
Pages
109-118
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Atkin, I., Hassard, J., Cox, J.W. (2007). Excess and Mimesis in Organization Theory: Emancipation from Within? Culture and Organization, 13 (2), 145–156.
 • Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Banaszak, S. (2006). Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 • Barnes, B., Bloor, D. (red.) (1993). Mocny program socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Bugajski, R. (2013). Układ zamknięty. Film fabularny, reż. R. Bugajski, scen. M. Piepka, M.S. Pruski. Polska.
 • Canduela, J., Dutton, M., Johnson, S., Lindsay, C., McQuaid, R.W., Raeside, R. (2012). Ageing, Skills and Participation in Work-related Training in Britain: Assessing the Position of Older Workers. Work, Employment and Society, 26, 1, 42–60.
 • Carr, W., Kemmis, S. (2004). Becoming Critical. Education, Knowledge and Action Research. London–New York: Routledge Farmer.
 • CIS (2016). Centrum Interwencji Socjologicznych. Pobrano z: http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/nauka-i-badania/centra-badawcze/centrum-interwencji-socjologicznych.
 • Czajka, S., Sztumski, J. (1977). Zarys socjologii przemysłu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Domosławski, A. (2013). Śmierć w Amazonii. Nowe Eldorado i jego ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera.
 • Drygas, M. (1994). Stan nieważkości. Film dokumentalny, scen. i reż. M. Drygas, zdj. A. Musiał, S. Śliskowski. Polska.
 • Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. Milton Keynes: Open University Press.
 • Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. Free Press.
 • Gładys-Jakóbik, J. (2015). Szanse i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna. Między społecznymi problemami a innowacjami. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”.
 • Gouldner, A.W. (1984). Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (t. 1, s. 13–41). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gruszczyńska, A. (2016). Referendum w Szwajcarii: odrzucono pomysł dochodu gwarantowanego. Pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,148286,20190586,referendum-w-szwajcarii-odrzucono-pomysl-dochodu-gwarantowanego.html?disableRedirects=true.
 • Huntington, S.P. (1997). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Kłoskowska, A. (2006). Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego. W: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania (s. 11–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kołodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji. Idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kołodziej, A., Kołodziej-Durnaś, A. (2015). Diversity and Social Trust: Polish Seafarers in Multicultural Crews. European Societies, 17, 2, 158–175.
 • Kosiński, S. (1987). Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: PWN.
 • Kostera, M. (2014). Occupy Management. Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self-Management. London–New York: Routledge.
 • Koźmiński, A.K. (2008). Koniec świata menedżerów? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Latour, B., Woolgar, S. (1979). Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Leick, R. (2012). Kiedy wizja jest prowizją. Sandel: Sokrates na Harvardzie (Der Spiegel, 19 grudnia 2012). Forum, 51/52, 8–10.
 • Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2, 4, 34–46.
 • Łoziński, M. (1980). Próba mikrofonu. Film dokumentalny, reż. M. Łoziński, scen. M. Petrycki, zdj. J. Petrycki. Polska.
 • Masłyk-Musiał, E. (1999) Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Matejko, A. (1968). Socjologia pracy. System społeczny zakładów pracy. Warszawa: PWN.
 • Miecugow, G. (2016). Inny punkt widzenia. Wywiad z prof. Andrzejem Targowskim. Emisja 24 lipca, TVN24. Pobrano z: http://www.tvn24.pl/inny-punkt-widzenia,37,m/andrzej-targowski,667404.html.
 • Mills, Ch.W. (1985). O rozumie i wolności. Przeł. J. Mucha. W: J. Mucha, C.W. Mills. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Misiak, W. (2007). Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Warszawa: Difin.
 • Morawski, W. (red.) (1976). Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról. Warszawa: PWN.
 • Morawski, W. (2012). Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mucha, J. (1985). C.W. Mills. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • OZS (2016). Program XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego 2016. Pobrano z: http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/nauka-i-badania/centra-badawcze/centrum-interwencji-socjologicznych.
 • Ritzer, G. (2005), Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Sadowska, M. (2012). Dzień kobiet. Film fabularny, reż. M. Sadowska, scen. K. Terechnowicz, M. Sadowska. Polska.
 • Schlefer, J. (2016). Niewidzialna ręka rynku nie istnieje. Harvard Business Review Polska. Pobrano z: http://hbrp.pl/b/niewidzialna-reka-rynku-nie- stnieje/7I511HY1.
 • Scott. W.R. (2004). Reflections a Half-century of Organizational Sociology. Annual Review of Sociology, 30, 1, 1–21.
 • Targowski, A. (2016). Informing and Civilization. Santa Rosa California: Informing Science Press.
 • Turner, J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Weber, M. (1985) „Obiektywność” poznania w naukach społecznych. W: A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko (red.), Problemy socjologii wiedzy (s. 45–99). Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45cca7bf-dc47-417f-be77-cfacd7c5b401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.