PL EN


Journal
2012 | 2(118) | 86-92
Article title

Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe

Title variants
Close to the text – critical reading, university teaching and cultural theories
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest próbie opisu miejsca interpretacji tekstu poetyckiego w dydaktyce uniwersyteckiej wobec wyzwań stawianych przez współczesne studia kulturowe. Autor podąża przede wszystkim za diagnozami amerykańskiej badaczki i krytyczki Marjorie Perloff, starając się zrekonstruować zasady, na jakich możliwa jest dziś bliska lektura tekstu poetyckiego. Artykuł zamyka opis dwóch metod aktywizujących uważną lekturę (close reading) w perspektywie rozwoju nowych mediów.
EN
The article poses a question regarding the space for interpretation of poetry, especially facing the challenge of contemporary literature teaching. The author is highly influenced by Marjorie Perloff’s remarks and tries to reconstruct the principles which would make it possible to read a poem closely. In the final part of the article the author considers two methods for stimulation of close reading in the particular light of New Media developments.
Journal
Year
Issue
Pages
86-92
Physical description
Dates
issued
2012-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Benjamin, W. (2010). O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały. Przekł. E. Drzazgowska. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Burzyńska, A. (2006). Wprowadzenie. W: A. Burzyńska i M P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Podręcznik (s. 13–44). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Earle, D. (2009). MySpace Modernism. Modernism/modernity 16(3), 478–481.
 • Felski, R. (2003). Modernist Studies and Cultural Studies: Reflections on Method. Modernism/modernity 10(3), 501–517.
 • Golding, A. (2009). Faking It New. Modernism/modernity 16(3), 474–477.
 • Greenblatt, S. (1995). Culture. W: F. Lentricchia i T. McLaughlin (red.), Critical Terms for Literary Studies (s. 225–232). Chicago: University Of Chicago Press.
 • Kenner, H. (1974). A Homemade World: The American Modernist Writers. New York: Knopf.
 • Markiewicz, H. (2008). Pytania do kulturowych teoretyków literatury. W: H. Markiewicz. Jeszcze dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze (s. 207–224). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Markowski, M. P. (2006). Badania kulturowe. W: A. Burzyńska i M P. Markowski (red.). Teorie literatury XX wieku. Podręcznik (s. 519–548). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Perloff, M. (2004). Introduction: Differential Reading. W: M. Perloff. Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy (s. 3–60). Tuscaloosa: University of Alabama Press.
 • Whitworth, M. H. (2007). Introduction. W: M.H. Whitworth (red.), Modernism (s. XI–XXXIV). Malden-Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Williams, W. C. (1986). The Young Housewife. W: Walton Litz i Christopher MacGowan (red.), The Collected Poems of William Carlos Williams (t. 1. 1909–1939, s. 57). New York: New Directions.
 • Williams, W. C. (2009). Młoda mężatka. Przekł. Piotr Sommer. Literatura na Świecie, 1/2, 211.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/2-8-cieslak-sokolowski-blisko-tekstu.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45cce934-aa8f-4156-a6c4-e761ad2e5cbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.