PL EN


2014 | 2 | 173-188
Article title

Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej

Content
Title variants
EN
Identification of cost centers in financial and management accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje reguły identyfikacji centrów kosztów obowiązujące w rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze względu na odmienne zadania każdego z tych podsystemów rachunkowości w omawianym zakresie zasady wnich obowiązujące nie są identyczne.W rachunkowości zarządczej są one rozbudowane ponad wymogi stawiane przez sprawozdawczość bilansową.
Year
Volume
2
Pages
173-188
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarz adzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Chalastra M. (2012), Subsydiowanie skrooene a koncepcja True and Fair View, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 10 (4/3).
 • Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 • Gierusz J. (2001), Ograniczenia systemu budżetowania, w: Zastosowanie informatyki w rachunkowośći finansach, Kubiak B., Korowicki A. (red.) Polskie Towarzystwo Informatyczne, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2007), Plan kont z komentarzem, handel, produkcja, usługi, ODDK, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowośći, pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Kiziukiewicz T. (2003), Zarządcze aspekty rachunkowoąći, PWE, Warszawa.
 • Kotapski R. (2005), Jak ewidencjonowaæ koszty ogólnego zarządu aby uzyskać większą ich przejrzystość?, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 9. Leszczyński Z., Wnuk T. 1999), Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowość w Polsce, Warszawa.
 • Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie przychodów ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Riffin R. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobańska I. (2009) Rachunek kosztów podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I (2010), Rachunkowość zarządcza podejoecie operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szychta A. (1999), Współczesne tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowośći”, t. 50.
 • Szychta A. (2002), Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 10 (66).
 • Wiatrak A. (2003), Organizacje sieciowe – istota ich działania i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45d35a1b-b54a-4d83-9cad-48042d88295e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.