PL EN


2014 | 201 | 115-122
Article title

Polityka rachunkowości a zakres ujawnień informacji sprawozdawczych

Content
Title variants
EN
Accounting Policies And The Scope of Reporting Disclosures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this article is to answer the question: to what extent the extension of the scope of the disclosure reporting can lead to information overload? which is also a problem in the area of ecology of information. The subject of research is the literature, based on which indicated the need to consider when choosing a reporting model of good practice in accounting policy, which is determined by the correct assessment of the information needs of users of financial statements and effective information policy, assisted audit information.
Year
Volume
201
Pages
115-122
Physical description
Contributors
References
 • Babik W., Ekologia informacji - wyzwanie XXI wieku, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2002, nr 1(37).
 • Gad J., Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, www.fmc.home.pl/upload/news/pdf_news_ 1363957703.pdf , 2013.
 • Gmytrasiewicz M., Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczej. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowanie MSR/MSSF, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Hasik W., Jakość informacji sprawozdawczych w kontekście rachunkowości behawioralnej a praktyka gospodarcza, w: Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, red. M. Kwiecień, Prace Naukowe AE nr 1199, Wrocław 2008.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Kobiela-Pionnier K., Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, nr 66 (122).
 • Kumor I., Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Szczecin 2013.
 • Kusiak A., Polityka rachunkowości a zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 77, SGH, Warszawa 2007.
 • Materska K., Metodologiczne problemy prowadzenia audytu informacji, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2011, nr 1-2.
 • Materska K., Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, w: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varsoviensia, red. B. Sosińska-Kalata i M. Przastek-Samokowa, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005, www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf.
 • Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce. Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Rumniak P., Kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013, nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Sobczyk M., Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" tom XIII, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012.
 • Stępień K., Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe PTE 2012, nr 13.
 • Trzaskowski M., Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45d46216-b34a-49e6-b2e8-a5a6a1f0ce1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.