PL EN


2018 | 1(25) | 11
Article title

Zwalczanie terroryzmu – zarys teorii problemu

Content
Title variants
EN
Combating terrorism - an outline of the problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the main issues concerning the problem of combating terrorism. The analysis was prepared due to the fact that over the years, a threat has emerged which is extremely difficult to detect andneutralise. This threat is terrorism. The perpetrators do not act in a conventional way, often abandoning their previous methods for innovative and unexpected solutions. Thus, there appears a threat that is extremely grave, since it is invisible and unpredictable in its both influence and further development. The last two decades prove that terrorism is not a local phenomenon. On the contrary, it is global and it has consequences affecting national security. In this context, it is necessary to emphasise that this phenomenon is so widespread that it affects individual people, local communities, countries, regions and almost all continents. This is why combating terrorism, oriented towards the present and the future, is an undertaking that is complex, difficult and multidimensional.
Keywords
Contributors
References
 • . Clausewitz Karl von, O wojnie, t. 2, PWN, Warszawa, 1958.
 • 2. Gąsiorek Krzysztof, Walka z pododdziałami sił specjalnych, materiał na prawach maszynopisu.
 • 3. Gearty Conor, Terroryzm, Prószyński i Spółka, Warszawa, 1998.
 • 4. Jakubczak Ryszard, Wiśniewski Bernard (red.), Właściwości dywersji i jej zwalczania, MSWiA, Warszawa, 2006.
 • 5. Jałoszyński Kuba, Wiśniewski Bernard (red. nauk.), Terroryzm (Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2007.
 • 6. Lubiewski Paweł, Wiśniewski Bernard, Polskie rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania terroryzmu, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2018.
 • 7. Piątek Zbigniew, Wiśniewski Bernard, Osierda Antoni (red.), Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Wyższa Szkoła Administracji-Akademia Obrony Narodowej, Bielsko-Biała – Warszawa, 2006.
 • 8. Uchwała Nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019, M.P. z 2014 r., poz. 1218.
 • 9. Wiśniewski Bernard, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2013.
 • 10. Wiśniewski Bernard, Zwalczanie terroryzmu, dywersji i sabotażu, [w:] Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, nr 2/2004, Koszalin, czerwiec 2004.
 • 11. Zubrzycki Waldemar, Tak zwany terroryzm, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2017.
 • 12. http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_rb.php.
 • 13. https://wiadomosci.wp.pl/niepokojace-prognozy-wywiadu-usa-na- najblizsze-5-lat 9.
 • 14. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zagrozenie-terrorystyczne- w europie-raport-europolu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45d5d800-45d5-42e0-944e-098a32f83830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.