PL EN


2009 | 12 | 87-96
Article title

Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of globalization and European integration processes on structural transformations in the Polish sugar industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of economic transformation, and especially of structural transformations of industries in view of globalization and European integration becomes particularly significant. One of the most important effects of globalization, vital in modernization of economy, is restructuring of industry. This process requires precise recognition of the mechanisms of its functioning and identification and employment of these mechanisms in the process of adapting countries’ economies to the new, competitive conditions of the global economy. Such actions are indispensable to increase the competitiveness of products and services provided by enterprises. In the period of transformation, functioning of the Polish sugar industry depended not only on the current socio-economic conditions, but also on the influence of integration processes. As economic transformation, especially restructuring of enterprises, is strictly connected with great financial expenditure and with changes in the system of management, it had an effect on the course of transformations in the spatial structure of the Polish sugar industry
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Borowiecki R., 2002, Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce, [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, red. Z. Dach, PTE, Kraków
 • Czapiewski M., Kreft Z., 1996, Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia S.A., [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków
 • Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa
 • Jagoda H., Lichtarski J., 1994, Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków
 • Jasiński Z., 1992, Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 8
 • Kamela-Sowińska A., Marecki A. B., 1992, Niezbędne indywidualne podejście, „Rzeczpospolita” z 19 VIII
 • Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przemysłu, Antykwa, Kraków–Kluczbork
 • Niemczak M., 2006, Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego w Polsce, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii AP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Zioło
 • Niemczak M., 2008, Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Warszawa–Kraków
 • Poznański K., 2001, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Olsztyn
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 318/2006
 • Sadzikowski W., 1989, Finansowanie procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce, „Finanse”, nr 1
 • Sapijaszka Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia, PWN, Warszawa
 • Stabryła A., 1995, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków
 • Stabryła A., red., 2000, Strategie wzrostu produktywności firmy, Kraków
 • Suszyński C., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa
 • Zaorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków
 • Zioło Z., Rachwał T., 2006, Wprowadzenie, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków
 • Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa –Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45d7acf8-d563-4104-aa09-0d9e10b346cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.