PL EN


2016 | 7 | 1 | 243-248
Article title

Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů

Content
Title variants
EN
Semantic differential and its risks in the measurement of intercultural differences in the attitudes of students
Languages of publication
EN CS
Abstracts
EN
The paper describes possible risks and limitations that need to be considered in researching intercultural differences in the attitudes of students. According to a comparative research study focusing on the attitudes of students of Palacký University in Olomouc and the University of Rzeszow to selected concepts of educational and social reality, the paper emphasises a necessity to verify the validity and reliability of the measuring tool – two-factor ATER semantic differential. It appears that mere use of linguistically equivalent adjectives in various scales of the semantic differential might not meet the required factor structure. Research emphasises a need to review the structure of the scales using a factor analysis.
CS
Příspěvek popisuje možná rizika a omezení, které je potřeba zvážit při provádění výzkumu mezikulturních rozdílů v postojích studentů. Na základě provedeného srovnávacího výzkumu postojů studentů Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowě k vybraným pojmům edukační a sociální reality je poukázáno na nutnost ověřování validity a reliability měrného nástroje – dvoufaktorového sémantického diferenciálu ATER. Ukazuje se, že prosté použití jazykově ekvivalentních adjektiv v jednotlivých škálách sémantického diferenciálu, nemusí vždy splňovat požadovanou faktorovou strukturu. Výzkumná praxe tedy ukazuje na nutnost kontroly struktury škál, respektive jejich revize, pomocí faktorové analýzy.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
243-248
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Chráska M. jr. (2014), The Application of a Factor Analysis to Verify the Factor Structure of Modified Semantic Differentials for Measuring Students’ Attitudes, [w:] SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education, Albena, International Mul-tidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, vol. 1.
  • Chráska M. sr. (2007), Metody pedagogického výzkumu, Praha.
  • Chrásková M. (2013), Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe, „Edukacja – Technika – Informatyka“ vol. 4, no. 1.
  • Chrásková M. (2015), Attitudes to health of Czech and Polish university students, „The Czech-polish historical and pedagogical journal” vol. 7, no. 2.
  • Heise D.R. (1970), The Semantic Differential and Attitude Research. Chapter 14, [w:] G.F. Sum-mers (red.), Attitude Measurement, Chicago.
  • Hewstone M., Stroebe W. (2006), Sociální psychologie, Praha.
  • Osgood Ch.E. (1964), Semantic differential technique in the comparative study of cultures, „American Anthropologist” no. 66(3).
  • Osgood Ch.E., Suci G., Tannenbaum P. (1957), The Measurement of Meaning, University of Illinois Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45d8d1c8-6365-4911-9191-c316e0ca0e88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.