PL EN


2020 | 47 | 9(558) | 31-32
Article title

MINIMUM SOCJALNE W PIERWSZYM KWARTALE 2020 R.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE FIRST QUARTER OF 2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia szacunki koszyków minimum socjalnego w pierwszym 2020 r. W tym okresie w Polsce, jak i w innych krajach, wybuchła pandemia koronawirusa, co wpłynęło na funkcjonowanie gospodarstw domowych w różnych aspektach. Dostępne dane ekonomiczne czy społeczne o otoczeniu gospodarstw domowych można uznać za korzystne. Przedstawione szacunki uwzględniają potrzeby i ich zaspokajanie, jakie przewidziano w modelu przy normalnych warunkach. Wartości minimum socjalnego wzrosły od +2,8% u osoby samotnej w wieku produkcyjnym do +3,5% w przypadku dwojga osób starszych. Głównym czynnikiem wzrostu były wyższe ceny żywności oraz wyższe opłaty na utrzymanie mieszkania i nośniki energii.
EN
The article presents estimates of social minimum baskets for the first quarter of 2020. During this period, in Poland as well as in other countries, a coronavirus pandemic broke out, which affected the functioning of households in various aspects. Nevertheless, available economic or social data on households’ environment can be considered beneficial. The presented values take into account the needs as foreseen in the model under normal conditions. The social minimum values increased from +2.8% for a single person of working age to +3.5% for two elderly people. The main factor of the increase were higher prices of food. The second growth factor were also higher fees for maintenance of housing and energy costs.
Year
Volume
47
Issue
Pages
31-32
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45db5bc7-0f93-4673-bdbc-6be0595c9899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.