PL EN


2017 | 472 | 460-470
Article title

Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Zrównoważona karta wyników jest narzędziem zarządzania strategicznego, które coraz częściej znajduje zastosowanie w sektorze szkolnictwa wyższego. Sukces działających w konkurencyjnym otoczeniu uczelni, podobnie jak jednostek komercyjnych, zależy w dużym stopniu od umiejętności dokonywania właściwych wyborów strategicznych i implementacji skutecznych metod monitorowania rzeczywiście osiąganych rezultatów. Praktyczne wykorzystanie BSC w uczelniach wymaga dostosowania tej metodologii do specyfiki funkcjonowania tego typu instytucji. W artykule została przedstawiona dyskusja na temat możliwej adaptacji klasycznych perspektyw BSC w celu uwzględnienia dwóch kluczowych obszarów działalności uczelni, związanych z procesami kształcenia i badaniami naukowymi. W drugiej części artykułu zaprezentowano przykład implementacji metody BSC dla potrzeb budowy strategii wydziału uniwersytetu publicznego w Polsce.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45dd272b-cc4a-4d71-8578-6e6865ade7aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.