PL EN


2019 | 46 | 8(545) | 1-8
Article title

ZMIANY W WYDATKACH NA ŚWIADCZENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W LATACH 2012–2018

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE CHANGES IN EXPENDITURE ON SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN 2012–2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została analiza wybranych aspektów finansowych wydatków FUS i innych źródeł na świadczenia pieniężne w latach 2012–2018, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na emerytury (w tym pomostowe) i renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
EN
The article analyses selected issues concerning expenditure of the Social Insurance Fund and other funds on benefits paid out by Social Insurance Institution in 2012–2018. The author focuses on the expenditure on old-age benefits (including bridging pensions), invalidity benefits, pre-retirement benefits, social rents, teacher’s compensation benefits, as well as sickness and maternity allowances, and the causes standing behind the state and dynamics of that expenditure
Year
Volume
46
Issue
Pages
1-8
Physical description
Contributors
  • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Uniwersytet Warszawski
References
  • Uścińska G. (2019), Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • ZUS (2016), Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2012–2014, Warszawa.
  • ZUS (2019a), Informacja o sytuacji finansowej FUS w 2018 r., Wydział Planowania, Departament Finansów Funduszy ZUS, https://www.zus.pl/documents/ 10182/2422424/Informacja+o+sytuacji+finansowej+FUS+w+2018+r.pdf/c3dd1bbd-24d1-d283-4366-2aa859710a94 [dostęp 14.05.2019].
  • ZUS (2019b), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych), Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, Warszawa, https://www.zus.pl/documents [dostęp 14.05.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45e06719-fc95-4688-bccd-b64bf8880af0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.