PL EN


2012 | 95 | 175-185
Article title

Bezrobocie na wiejskim rynku pracy w latach 2009-2011

Authors
Title variants
EN
Unemployment in the Rural Labour Market in the Years 2009-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego w latach 2009-2011. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski zrealizowanych przez GUS w IV kwartałach 2009 i 2011 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na znaczne regionalne zróżnicowanie wiejskiego rynku pracy, utrzymujący się problem bezrobocia wśród bezrolnych mieszkańców wsi oraz na duży udział w strukturze bezrobotnych osób młodych, w tym również absolwentów.
EN
The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment in the period 2009-2011. The analysis was carried out based on data coming from Research of the Economic Activity of Polish Citizens made by GUS in the fourth quarter of 2009 and in the fourth quarter of 2011. The results of the investigation presented in the study indicate significant regional differentiation in the rural labour market and a constant problem of unemployment among non-farming dwellers of rural areas as well as young people, including graduates, in the structure of unemployment.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2009, GUS, Warszawa 2010.
  • 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2010, GUS, Warszawa 2011.
  • 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
  • 4. Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007.
  • 5. Gorzelak G., Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Polska lokalna i regionalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa 2007.
  • 6. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, s. 23.
  • 7. Witkowski J., Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce, "Kontrola Państwowa", nr 2/2005.
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45e6e4d4-5e0e-4b7c-b023-e59cd8ee932d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.