PL EN


2015 | 62 | 5: Teologia duchowości | 5-21
Article title

Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach Młodzieży

Title variants
EN
Baptism’s Spirituality in the Light of Pope’s Proclamations and Allocutions on the World Youth Days
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1985 r. Ojciec święty Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży, świętowane następnie co roku w Kościele lokalnym (parafie i wspólnoty) lub w różnych wielkich miastach (Rzym, Buenos Aires, Częstochowa, Denver, Paryż itd.) Jego następca, papież Benedykt XVI napisał o tych spotkaniach, że były one „proroczą inicjatywą, która przyniosła obfite owoce” i pozwoliły młodym ludziom pogłębić wiarę. Wśród wielu tematów podjętych podczas owych Dni jest – choć nie expressis verbis – obecny temat sakramentu chrztu jako podstawy wiary chrześcijańskiej i źródło posłannictwa apostolskiego. Na tym nauczaniu można budować całą duchowość chrztu.
EN
Holy pope John Paul II in 1985 initiated the World Youth Days, celebrated every year in the local Church (parishes and communities) or in different big cities e.g. Rome, Buenos Aires, Czestochowa, Denver, Paris etc. His successor – pope Benedict XVI wrote about these meetings, that they were “prophetic initiative which brought rich fruits” and allow young people to deepen their faith. Among main topics – although not expressis verbis – is sacrament of baptism as a base of Christian faith and the source of their apostleship. On that teaching of the popes we can build the entire spirituality of baptism.
Contributors
  • Katedr Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości KUL
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45e98991-067a-4d95-9b58-d27cbd520df7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.