PL EN


2014 | 10 | 51-60
Article title

Rola edukacji aktywnej w przezwyciężaniu wyuczonej bezradności na lekcji języka obcego

Title variants
EN
The Role of Active Education in Overcoming Learned Helplessness in the Foreign Language Classroom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article makes an attempt at reflecting on the need to separate an area described as “comparative for-eign language didactics” from among the areas of contemporary foreign language didactics. Its first part outlines the development of European and Polish didactic thought, understood as parallely developing areas of research activity, generating and using free flow of academic ideas. It constitutes an attempt at combining the trends which are part of the implementation of the assumptions of foreign lan-guage didactics by Franciszek Grucza and his successors, and other concepts, including Władysław T. Miodunka’s Polish language didactics. From the international perspective, the first European papers, undertaking conscious reflection on the sense of existence of comparative foreign language didactics, become an important point of reference for our deliberations. Specialists in teaching of foreign languages from France and Germany undertook their development, placing it among other research currents of the contemporary foreign language didactics. The theoretical deliberations and research solutions underscore the sense of development of theoretical and methodological assumptions for comparative foreign language didactics. They become part of the following part of the publication which comprises the original concept of comparative foreign language didactics – understood as the sub-discipline of Polish foreign language didactics.
Year
Issue
10
Pages
51-60
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Abramson, L./ M. Seligman/ J. Teasdale (1978), Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation, (w:) Journal of Abnormal Psychology 87. 49–74.
 • Aronson, E./ T.D. Wilson/ R.M. Alert (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań.
 • Brooks, J.G./ M.G. Brookes (1985), In Search of Understanding. The Case of Con-structivist Classrooms. Alexandria.
 • Brophy, J. (2007), Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa.
 • Bruner, J. (1966), W poszukiwaniu teorii nauczania. Warszawa.
 • Bruner, J. (1996), Kultura edukacji. Warszawa.
 • Brzezińska, A./ A. Resler-Maj (2001), Aby chciało się chcieć. (w:) Psychologia w Szkole. 3/23. 5–12.
 • Bucki, P. (2011), Szkoła życia. O metodzie projektu, (w:) Psychologia w Szkole 2. 82–88.
 • Domachowski, W. (2000), Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa.
 • Dweck, C. (2013), Nowa psychologia sukcesu. Warszawa.
 • Filipiak, E. (2008), Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, (w:) E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz.
 • Filipiak, E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Gdańsk.
 • Gołębniak, B.D. (2006), Szkoła – Kształcenie ̶ Nauczyciel. Cz. 2, (w): Z. Kwieciński/ B. Śliwierski (red.), Pedagogika. T. 2. Warszawa.
 • Illeris, K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Wrocław.
 • Kolber, M. (2012), Strategie uczenia się języka obcego a wyuczona bezradność (na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kossowska, M. (2010), Bezradność intelektualna w szkole, (w:) Psychologia w Szkole 26, 14–19.
 • Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa.
 • Okoń, W. (1996), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
 • Okoń, W. (1995), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Oxford, R.L. (1990), Language Learning Strategies, What Every Teacher Should Know. Boston.
 • Pacek, S. (1982), Aktywność samopoznawcza studentów. Warszawa.
 • Reiss, M.A. (1985), Helping the Unsuccessful Language Learner. (w:) The MLJ 19/2. 121–128.
 • Seligman, M.E.P. (1975), Helplessness: On Depression, Development and Death. San Francisco.
 • Sędek G. (1991), Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady, (w): M. Kofta/ T. Szustowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa.
 • Sędek, G. (1995), Bezradność intelektualna w szkole. Warszawa.
 • Sędek, G. (2000), Psychologia kształcenia, (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. T. 3. Gdańsk.
 • Tomaszewski, T. (1966), Aktywność człowieka, (w): M. Maruszewski/J. Reykowski/T. Tomaszewski (red.), Psychologia jako natura człowieka. Warszawa
 • Wilczyńska, W. (1999), Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa/ Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f0aeec-9b0d-4960-a467-dcda13456b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.