PL EN


2011 | 79 | 2 | 211-230
Article title

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - program dla polskich bibliotek

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Long-Term Preservation of Digital Resources – a Program for Polish Libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses an idea of a program for the preservation of digital resources stored in Polish libraries. The program in question incorporates all most important standards for long-term preservation prepared and recommended by memory institutions from the countries well advanced in such preservation activities and reflects capabilities and current situation of Polish libraries. It is designed as a hypothetical scenario of activities performed by Polish libraries in order to secure a long-term accessibility of Polish digital resources.
PL
W artykule przedstawiono propozycję programu ochrony zasobów cyfrowych zgromadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych. Uwzględniono w niej najistotniejsze normy i standardy długoterminowej archiwizacji wypracowane i rekomendowane przez instytucje pamięci krajów zaawansowanych w działaniach archiwizacyjnych. Odniesiono się również do możliwości i warunków polskich instytucji bibliotecznych. Program ma charakter hipotetycznego scenariusza przystąpienia polskich bibliotek do działań na rzecz zapewnienia długoterminowej użyteczności polskich zasobów cyfrowych.
Year
Volume
79
Issue
2
Pages
211-230
Physical description
Contributors
References
  • Building a National Strategy for Digital Preservation: Issues in Digital Media Archiving (2002) [online]. Washington, D.C. Council on Library and Information Resource, Library of Congress [dostęp: 20.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/contents.html>.
  • National Library of Australia (2009) Canberra [dostęp: 20.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nla.gov.au/policy/pres.html>.
  • Neuroth, Heike [et al.] [hrsg.] (2009). Nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung, Version 2.0 [online]. Boizenburg, Verlag Werner Hülsbusch [dostęp: 15.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-handbuch_20.pdf>.
  • Potęga, Joanna: Cyfrowa Biblioteka Narodowa (2007). W: Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie. Pod red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Warszawa, s. 35-50. Dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/4/03.pdf>.
  • Statut Biblioteki Narodowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2007 r. [online]. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2009 [dostęp: 12.06.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bn.org.pl/o-bn/statut-bn>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f2e3b1-8c52-4f22-b420-906ceedb12d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.