PL EN


2013 | 7 | 73-83
Article title

Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w Polsce i Hiszpanii – perspektywa porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of journalistic reliability in Poland and Spain - comparative perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents a comparative analysis of selected aspects of journalistic reliability in two different social systems Poland and Spain. At the beginning the author analyses an ethical virtue of reliability and a concept of journalistic reliability which is one of the most important standards of media deontology. Afterwards, the author presents two different contexts of journalistic work both in Polish and Spanish media. He indicates specific features of Polish and Spanish journalists and the current affairs of media. The key concept of the text is the comparative analysis of the selected factors that shows the level of journalistic reliability. The data about the sources of information in the media materials which present the image of European Union give the conclusions about different level of journalistic reliability in Poland and Spain
PL
Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach rzetelności dziennikarskiej w perspektywie porównawczej Polski i Hiszpanii. Jego celem jest zestawienie wybranych aspektów praktycznego wymiaru „rzetelności dziennikarskiej” w dwóch odrębnych systemach społecznych – w Polsce oraz Hiszpanii. Na początku autor analizuje pojęcie rzetelności jako wartości etycznej oraz rzetelności dziennikarskiej, która stanowi jeden z nakazów dziennikarskiej deontologii. Po tym następuje przybliżenie kontekstu uprawiania zawodu dziennikarza w  Polsce oraz w  Hiszpanii. Wskazane zostają cechy specyficzne obu zbiorowości oraz ich obecna sytuacja. Kluczowym elementem artykułu jest analiza porównawcza wybranych czynników poziomu rzetelności. Na podstawie danych z analiz zawartości mediów obu krajów na temat obrazu Unii Europejskiej i jej członków przedstawione zostają wnioski na temat różnego poziomu dziennikarskiej rzetelności, wynikające ze znaczących różnic w podejściu do źródeł informacji.
Year
Volume
7
Pages
73-83
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f56502-8792-4b62-8473-0703cf4e6c9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.