PL EN


2014 | 14 | 113-133
Article title

Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668-1695. Zestawienie chronologiczne

Content
Title variants
EN
The Sieradz nobility’s diets (sejmiki) in Szadek 1668 – 1695. A chronological account
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented list of the local diets (sejmiki) was based on the analysis of three sources, the city court books of Sieradz, the Pawiński Files Teki Pawińskiego and Pstrokoński Files Teki Pstrokońskiego. In the case of the first one I made use of a collection of accounts where lauda, local diets universals, protestations and confederation acts were included. In the case of Teki Pawińskiego and Teki Pstrokońskiego there were the 19th century copies from the above mentioned city court books of Sieradz and Piotrkow that no longer exist. The collation allowed to prepare the chronology of Sieradz diets and to eliminate mistakes particularly as far as surnames are concerned. The records concerning local diets, including lauda, were included in city court books, which was to confirm the validity of acts and to constitute the source of knowledge about decisions taken before. In the case of the town of Sieradz both lauda and protestations as well as manifestations of political nature related to local diets were included in account books ,which was similar to the practice followed in Wielkopolska. The list does not comprise all the local diets that took place during the reigns of two monarchs Michal Korybut Wisniowiecki and Jan III Sobieski as their lauda have not survived until the present. The local diets in the Sieradz voivodship were called by the monarch, while the elective ones by the voivod or the castellan of Sieradz, who twice called the nobility to gather at local diets. Occasionally the local diets lauda lacked the place or date of transcription or two different ones were stated.
Keywords
Year
Issue
14
Pages
113-133
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Nowożytnej UŁ
References
 • J. Bielecka, Kancelaria grodzka wielkopolska w XVI – XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 1, 1957, s. 119-153
 • Tejże, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV – XVIII w., „Archeion”, t. 22, 1954, s. 129-155
 • A. Burkietowicz, Sejmik sieradzki w latach 1669 – 1717, Sieradz 2009
 • Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. Przyboś i M. Ferenc, Kraków 2004
 • W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959
 • R. Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin 2003
 • M. Kobierecki, Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668 – 1696, "Przegląd Nauk Historycznych" 2006, R. 5, nr 2, s. 5-28.
 • W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich1493-1793, Kraków 1948
 • S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006
 • J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004
 • T. Marszał, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995
 • Opis aktów przechowywanych w warszawskiem Archiwum Głównem, t. 2, Akta ziemskie i grodzkie XIV-XVIII w. województw Wielkopolskich, Warszawa 1917.
 • S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572-1632). Część I, Kraków 1987
 • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, Kórnik 1990
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993
 • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f6534d-4673-4a1d-b524-eab95b704928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.