PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local
Article title

Samorząd terytorialny – społeczeństwo obywatelskie – zasada subsydiarności. Wzajemne implikacje

Content
Title variants
EN
Territorial government – civic society – the rule of subsidiarity. Reciprocal implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samorząd terytorialny, a w szczególności jego gminny poziom, jest specyficzną organizacją społeczności lokalnej, w której mieszkańcy z definicji prawa składają się na wspólnotę obywatelską. Wspólnota taka posiada prawo do samodzielnego decydowania o wielu sprawach jej dotyczących oraz z racji zajmowanego terytorium, prawo do wypowiadania się o kierunkach rozwoju swojej lokalnej przestrzeni. Autor omawia zagadnienia związane z pojęciami samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz subsydiarności i wskazuje na ich powiązanie.
EN
Territorial government, especially at the level of commune, is a specific organisation of local society in which inhabitants according to the law make up a civic community. This community has the right to independently decide about many issues concerning it and, by virtue of the occupied territory, also has the right to a say in the direction of the development of their local area. The author discusses issues connected with the concepts of territorial government, civic society and subsidiarity, and indicates the links between them.
Year
Issue
1
Pages
rb.ujw.pl/local
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f73bd3-a1ec-4ee3-9562-932da7bff7d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.