PL EN


2011 | 2(65) | 99-109
Article title

Diagnoza w animacji społeczno-kulturowej środowisk lokalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosis in socio-cultural animation of local environments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja człowieka dorosłego ściśle wiąże się z jego poziomem aktywności w środowisku życia, z racji czego animacja społeczno-kulturowa stała się przedmiotem zainteresowań w niniejszym artykule. Jest to obecnie bardzo popularna metoda pracy w środowisku lokalnym, ale często działania tego rodzaju nie są poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem diagnostycznym. W artykule próbuję zastanowić się nad sposobem konstruowania diagnozy środowiska lokalnego, aby w pełni wspierała działania animacyjne
EN
The local environment is a significant place of learning for adults. Adult education is clearly connected with the adult’s level of activity in his or her environment, due to which socialcultural animation, thanks to its close relationship with social activation, has become the subject of this article. Animation is currently a very popular method of work in local environments, but such activities are not preceded by in-depth diagnostic work. In the article the method for constructing a local environment diagnosis to make it as clearly related to animation activities is considered.
Year
Issue
Pages
99-109
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
References
 • 1. Birkhölzer K. (2006), Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, [w:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Wyd. Collegium Civitas Press, Warszawa, s. 25–54.
 • 2. Dudkiewicz M., Kaźmierczak T., Rybka I. (2008), Animacja lokalna, Jak aktywizować społeczności wiejskie? Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, Wyd. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • 3. Jedlewska B. (1999) Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wyd. UMCS, Lublin.
 • 4. Kurz I. (red.) (2006), TERAZ! Animacja kultury, Wyd. Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa.
 • 5. Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław.
 • 6. Pascal H., Robertis C. (1997), Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Wyd. Śląsk, Warszawa.
 • 7. Pilch T. (1995), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 139–152.
 • 8. Potoczek A. (2001), Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego, [w:] A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, Wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń, s. 3–16.
 • 9. Skrzypczak B. (2001), Społeczności lokalne – zmierzch czy renesans? [w:] Społeczności lokalne zmierzch czy renesans, „Roczniak. Pismo o organizacjach pozarządowych w Polsce”, nr 6, Warszawa, s. 8-25.
 • 10. Szatur-Jaworska B. (2003), Diagnozowanie w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • 11. Świątkiewicz G. (red.), (2002), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45fdb70d-43a1-4136-b723-c74d95d38f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.