PL EN


2018 | 4(54) | 99-105
Article title

Innovations Shaping Smart Mobility. Tri-City Case Study

Title variants
PL
Innowacje na rzecz smart mobility na przykładzie Trójmiasta
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The 2020s are predicted to be a decade of transformation for urban mobility. Innovations in the transport sector continue to introduce new opportunities to enhance travel experiences in the cities. This is facilitated by business models that offer a range of new mobility services that provide flexible options to meet travel needs. Good mobility for citizens and businesses greatly increases the attractiveness and competitiveness of cities. The purpose of this paper is to explore the innovations shaping smart mobility in modern agglomerations taking as a case study Tri-City (Gdańsk-Gdynia-Sopot). A survey in the form of a questionnaire was created to study how smart mobility looks in the eyes of the local community. The study was conducted among a randomly selected group of respondents. The results provide some interesting conclusions. The Tri-City community is not fully aware of the fact that there are a lot of smart mobility solutions available within the area. The paper is based on the available literature sources and statistical data, as well as on the survey research study.
PL
Przewiduje się, że nadchodzące lata będą dekadą transformacji w zakresie mobilności w miastach. Innowacje w sektorze transportu stwarzają nowe możliwości zwiększania atrakcyjności podróży. Jest to ułatwione dzięki modelom biznesowym, które oferują szereg nowych usług w zakresie mobilności, zapewniając elastyczne opcje spełniające potrzeby podróżnych. Dobre warunki dla realizowania mobilności przez obywateli i przedsiębiorstwa znacznie zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność miast. Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacji kształtujących inteligentną mobilność w nowoczesnych aglomeracjach na przykładzie Trójmiasta. Opracowano ankietę w formie kwestionariusza, która pozwoliła zbadać, jak inteligentna mobilność wygląda w oczach lokalnej społeczności. Badanie przeprowadzono wśród losowo wybranej grupy respondentów. Wyniki pozwoliły wyciągnąć ciekawe wnioski. Społeczność trójmiejska nie jest w pełni świadoma faktu, że istnieje wiele inteligentnych rozwiązań mobilności dostępnych na tym obszarze. Artykuł opiera się na dostępnych źródłach literatury i danych statystycznych, a także na badaniach ankietowych.
Contributors
 • Gdynia Maritime University
author
 • Gdynia Maritime University
References
 • Burns, L.D. 2013. “A Vision of Our Transport Future.” Nature 497 (7448): 181–182. doi: 10.1038/497181a.
 • Digital Innovations in Urban Transport: Shaping the Future of Smart Mobility. Swinburne University of Technology, last updated 2018.07.03 [accessed 2018.12.17]. Available from http://www.swinburne.edu.au/news/latest-news/2018/07/digital-innovations-in-urban-transport-shaping-the-future-of-smart-mobility.php.
 • Docherty, I., G. Marsden, and J. Anable. 2018. “The Governance of Smart Mobility.” Transportation Research Part a-Policy and Practice 115: 114–125. doi: 10.1016/j.tra.2017.09.012.
 • Docherty, I., J. Shaw, and M. Gather. 2004. “State Intervention in Contemporary Transport.” Journal of Transport Geography 12 (4): 257–264. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2004.08.006.
 • Fagnant, D.J., and K. Kockelman. 2015. “Preparing a Nation for Autonomous Vehicles: Opportunities, Barriers and Policy Recommendations.” Transportation Research Part a-Policy and Practice 77: 167–181. doi: 10.1016/j.tra.2015.04.003.
 • Geels, F.W. 2012. “A Socio-Technical Analysis of Low-Carbon Transitions: Introducing the Multi-Level Perspective into Transport Studies.” Journal of Transport Geography 24: 471–482. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2012.01.021.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2014. “Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 12 (2): 119–124.
 • Komninos, N. 2002. Intelligent Cities. Innovation, Knowledge Systems, and Digital Spaces. London – New York: Spon Press.
 • Komninos, N. 2008. Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks. Regions and cities. London – New York: Routledge.
 • Malik, K., and A. Jasinska-Biliczak. 2018. “Innovations and Other Processes as Identifiers of Contemporary Trends in the Sustainable Development of SMEs: the Case of Emerging Regional Economies.” Sustainability 10 (5): 1–17. doi: 10.3390/su10051361.
 • Przybyłowski, A. 2018. “Sustainable Urban Mobility Planning: Gdynia City Case Study.” Ekonomia I Prawo-Economics and Law 17 (2): 195–209. doi: 10.12775/EiP.2018.014.
 • Rahn, J. 2018. Innovations for Smart Mobility in the Current Agglomerations. Master’s thesis, Gdynia: Gdynia Maritime University.
 • Schaffers, H., N. Komninos, M. Pallot, B. Trousse, M. Nilsson, and A. Oliveira. 2011. “Smart Cities and the Future Internet: towards Cooperation Frameworks for Open Innovation.” In The Future Internet. Future Internet Assembly 2011: Achievements and Technological Promises, edited by J. Domingue and et. al. Berlin: Springer.
 • Urry, J. 2004. “The ‘System’ of Automobility.” Theory Culture & Society 21 (4/5): 25–39. doi: 10.1177/0263276404046059.
 • Urry, J. 2008. “Climate Change, Travel and Complex Futures.” British Journal of Sociology 59 (2): 261–279. doi: 10.1111/j.1468-4446.2008.00193.x.
 • Vancluysen, K. 2016. Sustainable Urban Mobility and the Smart City. FrontierCities, last updated 2016.09.30 [accessed 2018.12.17]. Available from http://www.fi-frontiercities.eu/single-post/2016/09/30/Sustainable-Urban-Mobility-and-the-Smart-City.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4603a92f-f034-41da-97b0-0726bdfbb72c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.