Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 129-138

Article title

Zarządzanie ryzykiem kontrahenta

Authors

Content

Title variants

EN
Managing counterparty risk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ostatni kryzys finansowy zachwiał stabilnością całego system finansowego. Główną przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego w 2008 r. okazała się skomplikowana sieć wzajemnych powiązań i współzależności występujących na rynku finansowym. W efekcie kilku spektakularnych niepowodzeń biznesowych instytucji finansowych wytworzył się mechanizm transmisji ryzyka kontrahenta, które w krótkim okresie czasu stało się ryzykiem systemowym. Szczególnie dotkliwie zawirowania na rynkach finansowych odczuli uczestnicy rynku OTC derywatów, w tym fundusze emerytalne. W celu ograniczenia ryzyka kontrahenta z jednej strony regulatorzy wprowadzili nowe rozwiązania w obszarze standardów rachunkowości (IFSR) oraz ram kapitałowych (Bazylea II, Bazylea III, Solvency II), z drugiej w wielu instytucjach finansowych podjęto działania mające na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko kontrahenta. Działania te podzielono na trzy etapy: wybór kontrahenta, dokumentacja i zarządzanie zabezpieczeniami. Rozważania osadzono w doświadczeniach instytucji finansowych działających na rynkach globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń funduszy emerytalnych.
EN
The last financial crisis shook stability of the whole financial system. A major reason of the rapidly developing financial crisis in 2008 turned out to be a complicated network of mutual interconnections and interdependencies to be observed on the financial market. As a result of a few spectacular business failures of financial institutions, it was possible to observe a mechanism of transmitting risk of counterparty that in a short period of time became systemic risk. Participants of the OTC derivative market including pension funds felt these turbulences particularly hard. In order to reduce counterparty risk there is some improvement in relevant accounting standards (IFSR) or orientation at risk of counterparty in the context of capital framework (Basel II, Basel III, Solvency II). On the other hand, in a number of financial institutions actions were taken to reduce exposure to counterparty risk. This approach consists of three stages including selection of counterparty, documentation and management of collateral. Considerations are embedded in experiences of financial institutions operating in global markets, with a particular focus on pension funds experiences.

Year

Volume

222

Pages

129-138

Physical description

Contributors

References

 • Baskan S. (2009), Asset Managers Forced to Deal with Counterparty Risk, “Buy – Side Technology” April.
 • Beier N., Harreis H., Poppensieker T., Sojka D., Thaten M. (2010), Getting to Grips with Counterparty Risk, “McKinsey Working Papers on Risk”, No. 20, http://www.mckinsey.com/client_service/risk/latest_thinking/working_papers_on_risk (19.07.2015).
 • Belmont D. (2012), Managing Counterparty Risk in an Unstable Financial System, Commonfund Institute, Wilton, CT, https://www.commonfund.org/InvestorResources/Publications/White%20Papers/2012%2011%20Managing%20Counterparty%20Risk%20(Belmont).pdf (19.07.2015).
 • Clark J. (2009), Idiosyncrasies of Counterparty Risk, “Buy – Side Technology” January.
 • Fixsen R. (2012), New Regulations to Increase Cost of Interest-Rate Derivatives – Survey,“Investment and Pensions Europe” 2 May, http://www.ipe.com/new-regulations-toincrease-cost-of-interest-rate-derivatives-survey/45311.article (19.07.2015).
 • Halim S., Miller T., Dupont D. (2010), How Pension Funds Manage Investment Risks:A Global Survey, “Rotman International Journal of Pension Management”, Vol. 3, Iss. 2.
 • Hanseth O. (2007), Introduction. Integration – Complexity – Risk, the Making of Information Systems out-of-Control [w:] Hanseth O., Cibora C. (eds.), Risk, Complexity and ICT, Edward Elgar Publishing, International Edition.
 • Konopczak M., Mielus P., Wieprzowski P. (2011), Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. „Bank i Kredyt”, nr 42 (2).
 • Landau J.-P. (2009), Complexity and the Financial Crisis, “BIS Review”, No. 95.
 • http://www.bis.org/review/r090806c.pdf (19.07.2015).
 • Mrzygłód U., Szmelter M. (2014), Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, „Studia Ekonomiczne”, nr 174. http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/9_U.Mrzyglod_M.Szmelter_Problem_ryzyka....pdf (19.07.2015).
 • National Association of Pension Funds (2013), Derivatives and Risk Management Made Simple, National Association of Pension Funds, Cheapside, https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/is_napfms2013.pdf_for_pensions_page?blobkey=id&blobwhere=1320629079768&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=private&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs (19.07.2015).
 • Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of Thrift Supervision. (2011),Interagency Supervisory Guidance on Counterparty Credit Risk Management, June 29,2011, http://www.fdic.gov/news/news/press/2011/pr11113a.pdf (19.07.2015).
 • Samborski A. (2014), Pension Fund Governance: The Polish Experience, “Corporate Ownership & Control”, Vol. 11.
 • Segoviano M.A., Singh M. (2008), Counterparty Risk in the over-the- Counter Derivatives Market, “IMF Working Paper”, No. 258. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08258.pdf (19.07.2015).
 • Sourbès C. (2013a), NAPF Calls for ‘Urgent’ Clarification on Initial Margins for Inflation Swaps, “Investment and Pensions Europe” 18 March, http://www.ipe.com/napfcalls-for-urgent-clarification-on-initial-margins-for-inflation-swaps/50660.article (19.07.2015).
 • Sourbès C. (2013b), Accounting Rules Could Force Pension Funds to Review Hedging Strategies,“Investment and Pensions Europe” 4 February, http://www.ipe.com/accountingrules-could-force-pension-funds-to-review-hedging-strategies/49862.article (19.07.2015).
 • Towers Watson (2012), Is This the End of OTC Derivatives for Pension Plans? New York,http://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2012/04/Is-This-the-End-of-OTC-Derivatives-for-Pension-Plans (19.07.2015).
 • Hoek J. van der, Petit M. (2009), A Guide to Counterparty Risk, “Investment and Pensions Europe”, January, http://www.ipe.com/a-guide-to-counterparty-risk/30333.fullarticle (19.07.2015).
 • [www 1] Enterprise Risk Management Initiative Staff, Increasing Complexity Creates Challenges for Risk Management, http://erm.ncsu.edu/library/article/complexitychallenges-risk/#.U100HNiKAyU (12.07.2014).
 • [www 2] Accenture: Counterparty Credit Risk and Basel III. A Framework for Successful Counterparty-Credit-Risk-Basel-Framework-Successful-Implementation.pdf (12.07.2014).
 • [www 3] Komisja Nadzoru Finansowego, Najnowsze kierunki zmian w regulacjach bankowych, https://www.knf.gov.pl/Images/M_Brzozowski_tcm75-26427.pdf (12.07.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46048769-f4ab-41b3-b274-d551aac8bf7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.