PL EN


2010 | 8 Nowe kategorie instytucji prawnych | 79-96
Article title

Feminist legal theory: outline of the issue

Authors
Title variants
PL
Feministyczna teoria prawa
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W teorii i fi lozofi i prawa, lub jako można powiedzieć, w jurysprudencji, spór o naturę prawa toczy się od wieków. Tradycyjnie jego oś sporu wyznaczali zwolennicy prawa naturalnego i pozytywizmu prawniczego. Jednym z wyzwań dla tradycyjnych koncepcji prawa jest feministyczna teoria prawa. Prawdopodobnie płeć stanie się ważną osią społecznego podziału lub także jego najbardziej istotnym czynnikiem. Choć oprócz niej istnieje wiele elementów strukturalnego zróżnicowania społecznego. Chociaż kierunek rozwoju feministyczna teorii prawnych nie został dotąd określony a większość nie–feministycznych teorii prawnych polega na prowadzeniu wewnętrznej lub zewnętrznej krytyki, to te pierwsze zakładają przyjęcie innej postawy: interpretacyjnej. Oznacza to, że feminizm nie angażuje się w całkowicie zewnętrzne krytyki; zazwyczaj nie usiłuje racjonalizować praktyk prawnych. Feministyczna jurysprudencja aspiruje do prezentacji zestawu praktyk o wyjątkowo bliskim związku z teorią. Wszelkie wyraźne oddzielenie teorii i praktyki jest odrzucane.
Keywords
Year
Pages
79-96
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460600f3-4983-4c5b-bdb4-19b7aaffb184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.