PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 459-467
Article title

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej strefą konstruktywnego myślenia

Content
Title variants
EN
Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej as a Zone of Constructive Thinking
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko tworzenia klas patronackich nie jest wyłącznie domeną zachodnich ośrodków edukacyjnych. Obserwujmy je również w polskich szkołach. Niektóre z instytucji obejmują patronatem nie tylko pojedyncze klasy, lecz także całe gimnazja, licea. Przykładem tego typu placówki oświatowej jest Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej włączony w struktury Politechniki Wrocławskiej. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie ZSAPWr oraz przybliżenie zjawiska szkół patronackich. Przedstawiono w nim proces powstania szkoły wraz z jej krótką historią. Ponadto wskazano na bogate wyposażenie dydaktyczne szkoły i wyróżniono najistotniejsze dla misji placówki przedmioty objęte programem nauczania. Niniejszy tekst uwzględnia ofertę zajęć dodatkowych oraz formy aktywności pozalekcyjnych w całości procesu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ponadgimnazjalnego. Autorzy akcentują silne związki między ZSAPWr a Politechniką Wrocławską. Istotną kwestią pozostaje akademickość szkoły jako główne kryterium analityczne. Pod tym kątem zbadano rzeczywisty poziom oddziaływania instytucji patronackiej na strukturę oraz środowisko Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej.
EN
The idea of patron classes is used not only in Western schools. It is utilized also in Polish facilities. Some companies do not take care of just single classes, but also whole schools. The Academic School Complex at the Wroclaw University of Technology is an example of such a facility. This article summarises the history of ASC, its mission, and also, implicitly, the idea of patron schools and how they work. In order to show these aspects, the beginning will cover the educational inventory and the most important subjects taught in this school. The summary also contains the list of optional classes and describes the importance/role of after-school activities in educating young people. These topics are added in order to describe ASC as accurately as possible. There is also a brief analysis of the relationship between the ASC and the University, according to empirically gathered knowledge. The influence this relationship has on the school and its was checked in keeping with the “academicism” of the school as the main analysis factor.
Contributors
author
 • Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
 • Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
 • Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
 • Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
author
 • Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
References
 • Arkabus, A., Płusa, A. (2016, 24 października). Jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką?. Pozyskano z: https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/1/samouczki/poradnikbiblioteki/modul_V/ekran3/PLusa_Arkabus.pdf
 • Brzezińska, A.I. (2009). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 5–6, 6–19.
 • Brzezińska, A.I., Appelt, K. (2013). Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. Forum Oświatowe, 25, 2(49), 13–29.
 • Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania. eMentor, 4(46), 4–17.
 • Hermann-Pawłowska, K., Leszczyńska, B., Trzciński, R., Sondej K., (2015). Współpraca pomiędzy uczelniami a pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego studentów. W: K. Hermann-Pawłowska, B. Leszczyńska, R. Trzciński, Sondej K., (2016) Badanie ewaluacyjne o charakterze on-going identyfikujące dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów kształcenia w projektach dofinansowanych w ramach IV Priorytetu PO KL oraz w innych działaniach w obszarze szkolnictwa wyższego. Wierzbica: Fundacja Idea Rozwoju. Pozyskano z: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/kapital_ludzki/ewaluacja/praktyczne_elementy_ksztalcenia_-_ewaluacja.pdf
 • Słownik języka polskiego PWN. Hasło: akademicki. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/akademic- ki;2549148.html
 • Własak, J. (2012) Co zrobić, aby fizyka była lubiana? Pozyskano z: http://www.przedmiotyscisle.pwr.edu. pl/files/prv/id102/prezentacje/2012/Jacek_Wlasak.pdf
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2007) Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460c08ae-a9f4-4859-8680-3ad239eba3a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.