PL EN


2009 | 1 | 75-89
Article title

Pojęcia interes prawny i interes publiczny na tle założeń doktryny prawa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The notion of legal interest and the notion of public interest and the principles of the legal doctrine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ustawodawca od pewnego czasu coraz częściej posługuje się terminem „interes prawny”, w szczególności traktując go jako narzędzie do określenia legitymacji procesowej, czy też uzależnia od jego istnienia możliwość przyznania uprawnienia lub dokonania czynności. W systemie polskiego prawa można wskazać około stu aktów normatywnych zawierających zarówno normy prawa materialnego, procesowego, jak i ustrojowego, w których treści znajduje się to pojęcie. Nauka także posługuje się „interesem prawnym”. Nie tylko w celu podejmowania prób wyjaśnienia jego znaczenia, ale także do porządkowania zjawisk prawnych, jak chociażby klasyfikowania podmiotów legitymowanych do wniesienia skargi do sądu administracyjnego
EN
Terms the “legal interest” and the “public interest” do not have their own legal definitions. The legislator left it to science and practice to provide these terms with appropriate content. This possibility to create and indicate places of these terms in the system of legal thinking arose a line of controversy and discussions. Starting from the total negation up to unquestionable recognition of existence and the need for using them, what in consequence led to the recognition that both the “legal interest” and the “public interest” have their long-lasting place in administrative law, especially procedural one. Since both interests were defined, the next step was to find existence of the mutual relations between the “legal interest” and the “public interest”. Many concepts analysing the mutual relations between the legal interest and the public interest may be indicated in the history of law and political-legal doctrines. In all concepts presenting these relations one relationship is emphasized, that is that equal status or dominance of one interest over another depend, first of all, on political-social relations dominating in a given state, and the context, disciplines of law and other legally relevant conditions later.
Year
Issue
1
Pages
75-89
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460f6408-8a4b-4d21-8c94-033d6e9f3a4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.