PL EN


2019 | 10 | 1 | 209-215
Article title

Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń cyberprzestępczością

Content
Title variants
EN
The Role of Education for Security in the Context of Cybercrime Threat
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. W związku ze zmianami technologicznymi, które zachodzą w szybko i gwałtownie zmieniającym się współczesnym społeczeństwie, pojawiają się nowe kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. W rezultacie skuteczna i efektywna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zmiany, które przejawiają się w postaci nowych zagrożeń.
EN
This article presents the challenges facing education for security in the era of information society and threats related to cybercrime. Due to technological changes, new categories of threats to the security of modern man appear. As a result, effective and effective education for safety must respond to changes that are manifested in the form of new threats.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
209-215
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Doktor, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Polska
 • Doktor habilitowany profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytutu Techniki, Zakład Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, Polska
References
 • Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Andriessen, D.G., Stam, Ch.D. (2004). Measuring the Lisbon Agenda. The Intellectual Capital of the European Union. Center for Research in Intellectual Capital.
 • Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index. A United Nations Initiative for the Arab Region. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 13–39.
 • Jaruszewski, W.K. (2012). Kapitał intelektualny jako cel ataków terrorystycznych na świecie. W: T. Bąk (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012 (s. 65–84). Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum.
 • Kisielnicki, J., Letkiewicz, A., Rajchel, K., Ura, E. (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Wyd. WSIZiA-WSPwS.
 • Madej, M. (2005). Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji. W: R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty (497-517). Warszawa: Wyd. UW.
 • Marcinkowski, C. (2012). Bezpieczeństwo transgraniczne a globalizacja i potencjalna koherencja zagrożeń terrorystycznych w aspekcie EURO 2012. W: T. Bąk (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012 (s. 175–184). Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum.
 • Mickiewicz, P. (2014). Ewolucja pojęcia „bezpieczeństwo państwa” w polskich dokumentach strategicznych jako determinanta zmian programu kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W: B. Wiśniewska-Paz (red.), Socjologia LXIV. Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych (s. 143–154). Wrocław: Wyd. UW.
 • Pieczywok, A. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa: Wyd. AON.
 • Rudnicki, B. (1994). Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. W: R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23–24 maja 1994 r. Warszawa: Wyd. AON.
 • Stępień, R. (red.) (1998). Koncepcje i kierunki przemian edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: Wyd. AON.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4616749a-863a-466a-bb94-7ace32b1e8ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.