PL EN


2011 | 6 | 11-29
Article title

Wpływ informatyki na różne dziedziny życia

Content
Title variants
EN
The influence of informatic on different areas of life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na tle przemian cywilizacyjnych ludzkości dokonano charakterystyki i genezy powstania społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo to w rozwoju ludzkości zaprezentowane zostało na przykładach wyszczególnionych przemian technicznych oraz społecznych. Ukazano trudności metodologiczne badań diagnostycznych dotyczących poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz konieczne do uwzględnienia w takiej ocenie zakresy zjawisk.
EN
A characteristic and development of information society on the background of civilization humanity changes have been presented. Some examples of the technical and social changes of information society in the development of humanity have been described. It shows the methodological difficulties in diagnostic tests for level of development of information society and the need to include in the assessment range of phenomena.
Year
Volume
6
Pages
11-29
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Furmanek W., Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2004, s. 104–117.
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2000.
 • Furmanek W., Humanizm w czasach cywilizacji technicznej [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Warszawa 2003, s. 269–273.
 • Furmanek W., Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęć [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, red. J. Morbitzer, AP, Kraków 2002.
 • Furmanek W., Nowe formy organizacji i świadczenia pracy. Telepraca [w:] Edukacja wobec rynku pracy: realia – możliwości – perspektywy, red. R. Gerlach, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2003, s. 273–281.
 • Furmanek W., Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2004, s. 17–28.
 • Furmanek W., Przykłady e-usług ilustracją zjawisk przemian pracy w społeczeństwie informacyjnym [w:] Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej pod red. W. Liba i W. Walata, Rzeszów 2009, s. 161–163.
 • Furmanek W., Telepraca, jeden z kierunków przemian pracy w XXI wieku, II Augustowskie Spotkania Naukowe Edukacja w dialogu i perspektywie, Augustów 2002.
 • http://knowledge.insead.edu/abstract.cfm?ct=16432.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/PKB_per_capita).
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008.
 • Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. UNDP, Warszawa 2000.
 • Rifkin J., Koniec pracy, Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4618a2f7-b583-47c2-ac79-0031467f9e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.