PL EN


Journal
2017 | 4 (71) | 45-49
Article title

Menedżer publiczny i jego rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Profesjonalizm kadry menedżerskiej jest jednym z istotnych warunków skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Dotyczy to także jednostek samorządu terytorialnego, w których świadomość wagi doskonalenia kluczowych kompetencji na stanowiskach menedżerskich pojawiła się później niż w orgnizacjach biznesowych. Artykuł stanowi analizę roli menedżera publicznego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz identyfikację pożądanych kompetencji na tym stanowisku.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
45-49
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Chmielewiec, B. (2016). Menedżer publiczny jako lider innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit (s. 211-223). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo edu-Libri.
 • Czakon, W. (red.). (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Drucker, P.F. (2009). Menedżer skuteczny. Warszawa: MT Biznes.
 • Igielski, M. (2016). Wpływ umiejętności kadry kierowniczej na kreowanie polityki personalnej w polskich organizacjach non profit. W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Zmiany ról uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit (s. 224-238). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo edu-Libri.
 • Karna, W. (2013) , Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0efb3b1e-9139-459f-8563-8642cf633fa2/c/5_W.J.Karna__Kompetencje_menedzera_publicznego....pdf.
 • Kets de Vries, M. (2008). Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości. Warszawa: Studio Emka.
 • Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 • Kożuch, B. (2010). Kompetencje menedżerów w organizacjach publicznych: teoria a praktyka zarządzania. W: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (s.337-345). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane z http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-9.pdf.
 • Lane, L.M. i Wolf, J.F. (1990). The Human Resource Crisis in the Public Sector. Westport: Quorum Books.
 • Moss, R. i Kanter, R. (2005). Innowacje są specjalnością menedżerów średniego szczebla. Harvard Business Review, nr 25, 120-139.
 • Różańska-Bińczyk, I. Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego. Rozprawa doktorska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46246de0-b297-4008-b835-5e8d4f529806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.