PL EN


2014 | 3 | 66-81
Article title

Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy i wątpliwości

Authors
Title variants
EN
Life Imprisonment in Polish Legal System. Problems and Doubts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje karę dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym z uwagi na fakt, iż jest ona integralną składową dyskusji dotyczącej polityki kryminalnej, sprawiedliwościowego bądź też nie jej charakteru. Tak jak pozostałe kary długoterminowe niesie za sobą wiele problemów teoretycznych jak i praktycznych, co w artykule starano się zaznaczyć, m.in. poprzez przedstawienie historyczne, kształtowanie się umiejscowienia tej kary w obecnie obowiązującym kodeksie karnym czy też ukazanie wyników przeprowadzanych badań.
EN
The paper presents the punishment of life imprisonment in the Polish legal system as an integral component of the discussion on criminal policy. Just like other long-term penalties, it entails many problems of theoretical and practical nature, as the paper attempts to highlight by presenting historical development of this penalty, discussing its place in the current penal code or showing the results of research.
Year
Issue
3
Pages
66-81
Physical description
Dates
published
2014-08-10
Contributors
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
References
 • Buchała K., System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego z 1990 r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 6.
 • Dworzecki J., Szymczyk J., Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., (red.) A. Zoll., G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas,
 • Majewski J., J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kraków 2004, wyd. Zakamycze.
 • Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1961, wyd., PWN.
 • Peiper L., Komentarz do Kodeksu Karnego i Prawa o Wykroczeniach, Przepisów wprowadzających obie te ustawy oraz do Rozporządzenia Prezydenta R.P. o niektórych przepisach przeciwko bezpieczeństwu państwa z 24 października 1934 roku (Dz. U. Nr. 94, poz. 851) z uwzględnieniem ustawy karnej skarbowej, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego wojskowego, ustaw dodatkowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Kraków 1936, wyd. L. Frommer.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, wyd. Wolters Kluwer Polska.
 • Szumski J., Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1.
 • Utrat-Milecki J., Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno-kulturowa, Warszawa 2010, wyd. UW.
 • Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2012, wyd. Lexis Nexis.
 • Wąsik J., Zmierzch kary dożywotniego więzienia, „Nowe Prawo” 1965, nr 5.
 • Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, „Państwo i Prawo” 1998, nr 6.
 • Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności, [w:] Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie, (red.) M. Melezini, Warszawa 2010, wyd. C.H. Beck.
 • Wolter W., Z problematyki wymiaru kary, „Państwo i Prawo” 1958, nr 7.
 • Von Hirsch A., Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1.
 • Zawłocki R., Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, LVIII, nr 2.
 • http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziecieca-pornografia-w-celi-trynkiewicza-w-sieci-zawrzalo [uzyskano 10.02.2014].
 • http://natemat.pl,nie-uda-sie-zatrzymac-mariusza-trynkiewicza-za-kratami-przynajmniej-na-razie [uzyskano 11.02.2014].
 • http://www.polskatimes.pl/artykul/mariusz-trynkiewicz-wyszedl-na-wolnosc-jest-przerazony-boi-sie-linczu [uzyskano 19.03.2014].
 • http://wiadomosci.wp.pl/title,Gotowe-sadowe-uzasadnienie-orzeczenia-ws-Mariusza-Trynkiewicza [uzyskano 19.03.2014].
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14594343,Ponad_350_osob_w_Polsce_ma_wyroki_dozywotniego_wiezienia_.html [uzyskano 07.08.2014].
 • http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/1300-zlotych-dziennie-tyle-kosztuje-utrzymanie-trynkiewicza [uzyskano 10.08.2014].
 • Projekt kodeksu karnego Polski Ludowej, Warszawa 1951.
 • Projekt kodeksu karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1956.
 • Uchwała SN z 30.09.1998, skład: 7 sędziów, OSNKW 1998/9-10/43,I KZP 8/98.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 08.07.1998, II AKa 119/98, Prok.i Pr.-wkł. 1999/2/17.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29.06.2012, II AKa 84/12, Lex 1220219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4626617d-aff0-4e6f-a9fe-aa56852d105a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.