Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 59 | 4 | 149-163

Article title

Kronika - Hasło ‘socjologia’ w encyklopediach rosyjskich

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

59

Issue

4

Pages

149-163

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

References

 • Batiszczew S. [1931], Socjołogija, w: Mała Sowietskaja Encykłopedija. t. 8, s. 250–251.
 • Głuszkowski Michał [2003], Wpływy rosyjskie na socjologię polską w latach 1864–1918. Niepublikowana praca magisterska pod kier. naukowym prof. W. Wincławskiego. Toruń, UMK.
 • Jużakow S. N. (red.) [1904], Bolszaja Encykłopedija t. 17, Petersburg: Proswieszczenije, s. 706–707.
 • Kariejew Nikołaj [1996], Osnowy russkoj socjołogiji, Petersburg, Izdat. Iwana Limbacha.
 • Kariejew Nikołaj [1900], Socjołogija, [w:] Encykłopediczeskij słowar’ t. 31. Lipsk–Petersburg: Brockhaus i Efron, s. 77–83.
 • Krawczenko Albert I. [2005], Istorija otieczestwiennoj socjołogiji, Moskwa, Akademiczeskij Projekt.
 • Krzywicki Ludwik [1891], „Szkice socjologiczne (Jużakowa)”, Prawda 7 III 1891, nr 10, [w:] Tenże 1960, Dzieła t. 5, Artykuły i rozprawy 1890-1891, Warszawa, PWN, s. 435–438
 • Limanowski Bolesław [1958], Pamiętniki t. 1 (1835–1870), Warszawa, Książka i Wiedza, s. 318.
 • Czudinow A. N. (red.) [1901], Sprawocznyj obszczedostupnyj encykłopediczeskij słowar’. Kniga dl’a wsiech. Petersburg: Izdat. W. I. Gubinskogo.
 • Rubricon 2009 – http://www.rubricon.com/
 • RES 1877, Russkij encykłopediczeskij słowar’ t. 14, Petersburg.
 • WZ 2009, Wikiznanie, http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Социология

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4631684b-e9c9-4311-b668-bb3664b1344f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.