PL EN


2013 | 5 | 63-77
Article title

Jednostki pomocnicze gmin w strukturze władz lokalnej w Polsce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Auxiliary commune bodies within the structure of local authorities in poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Sołectwa są jedną z najtrwalszych instytucji w polskim systemie polityczny samodzielność w określaniu zadań sołectw, co może być traktowane jako realizacja zasady subsydiarności. Z drugiej jednak strony przyjęty w 1990 roku model normatywny sołectwa marginalizuje te jednostki w lokalnym systemie władzy. Sołectw nie wyposażono w narzędzia, które gwarantowałyby im silną pozycję w zdecentralizowanej strukturze władzy publicznej. Inaczej przedstawia się pozycja i rola samego sołtysa. Choć formalnie jego rola w lokalnym systemie władzy również jest niewielka, to jednak w aspekcie politycznym sytuacja może być odwrotna. Umiejętne sprawowanie funkcji oraz walory osobiste sołtysa mogą z niego czynić ważnego aktora na lokalnej scenie politycznej.
Year
Issue
5
Pages
63-77
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46373daa-1a93-42e8-935f-0b9a3064de7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.