PL EN


2006 | 4/2006 (14) | 77-94
Article title

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym i ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw sklasyfikowanych w dziale 15.5 EKD

Content
Title variants
EN
Strategies of working capital management and their influence on the financial standing of companies classified in section 15.5 EKD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem przewodnim artykułu są strategie zarządzania kapitałem obrotowym, których analiza została dodatkowo pogłębiona oceną kondycji finansowej z użyciem podstawowych wskaźników finansowych. Celem podjętego badania była identyfikacja rodzaju stosowanej strategii przeprowadzona w oparciu o przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby mleczarskie, należące do działu 15.5 EKD. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy, którą objęte zostały przedsiębiorstwa prowadzące nieprzerwanie w latach 2000-2003 działalność gospodarczą, okazało się, że najpopularniejszą strategią jest strategia K-A stosowana przez największą ilość przedsiębiorstw we wszystkich analizowanych latach. O posiadaniu płynności finansowej można mówić w przypadku przedsiębiorstw stosujących strategie K-A i K-K, natomiast w przypadku strategii A-K o poważnym zadłużeniu. Najniższą rentownością charakteryzuje się strategia A-A, w której to ponadto najwięcej przedsiębiorstw ponosi straty. Zauważona jednocześnie została pewna prawidłowość charakteryzująca się tym, że przedsiębiorstwa z tego działu, niezależnie od rodzaju stosowanej strategii, prowadzą względem odbiorców restrykcyjną politykę polegającą na szybkim ściąganiu należności, a same są długo kredytowane przez dostawców.
EN
The leading subject of this article are the strategies of working capital management, supplemented by the analysis of selected financial ratios.The identification of the type of applied strategy is carried out on the basis of the manufacturers of milk-based products which are classified in section 15.5 EKD. The analysis includes the establishments that were running their business continuously in the years 2000-2003. The analysis showed that the most popular strategy was the C-A strategy (a conservative strategy of managing current assets and an aggressive strategy of managing current liabilities), applied by the largest number of companies in the analysed years. It can be said that the companies which apply the C-A and C-C (a conservative strategy of managing current assets and liabilities) strategies retain their financial liquidity, and the companies that apply the A-C strategy (an aggressive strategy of managing current assets and a conservative strategy of managing current liabilities) are considerably isdebted. The A-A strategy (an aggressive strategy of managing current assets and liabilities) provides for the lowest profitability rate, since the largest number of companies applying that strategy incurred a loss. Certain regularity was also observed in that the companies from this section applied a restrictive policy with respect to consumers; they were quickly collecting due amounts but received long-time credits themselves.
Keywords
Year
Issue
Pages
77-94
Physical description
Dates
published
2006-12-15
Contributors
  • Akademia Świętokrzyska w Kielcach
References
  • GUS. 2000. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1999 r., Warszawa.
  • GUS. 2001. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2000 r., Warszawa.
  • GUS. 2002. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2001 r., Warszawa.
  • GUS. 2003. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2002 r., Warszawa.
  • GUS. 2004. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2003 r., Warszawa.
  • Kusak, A., 2004. Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Sierpińska, M. i D. Wędzki. 2005. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw za lata 2000-2003.
  • Szczęsny, W 2003. Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4638b3e4-35c1-49a4-9cce-00cfef3953f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.