PL EN


2012 | 3/2012 | 35-53
Article title

Zabójcy seryjni i seksualni oraz możliwości ich resocjalizacji

Content
Title variants
EN
Serial and sexual murderers: Proposition of treatment programme
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących dwóch najbardziej niebezpiecznych kategorii zabójców: morderców seryjnych i seksualnych. Poczynione ustalenia dotyczyły perspektywy diagnostycznej, kryminologicznej i warunków w jakich przebiegał ich rozwój. W badaniach skoncentrowano się na: ustaleniu relacji z rodzicami, wydarzeniach traumatycznych jakich doświadczyli badani, ustaleniu profilu osobowości badanych ze szczególnym uwzględnieniem cech sadystycznych oraz poziomu agresji, określeniu charakteru relacji z kobietami oraz ustaleniu przebiegu kariery dewiacyjnej. Poczynione ustalenia pozwoliły na wyodrębnienie pewnych cech różnicujących obie brane pod uwagę grupy. Przede wszystkim stwierdzono różnice w zakresie występowania symptomów osobowości sadystycznej, osobowości psychopatycznej, problemu odrzucenia emocjonalnego w dzieciństwie, wcześniejszych gwałtów, występowania zróżnicowanych przejawów parafilii czy występujących wcześniej sygnałów świadczących o rozwijających się sadystycznych skłonnościach (np. Triada McDonalda). Diagnozy psychologiczne dokonane przez biegłych wykazały, że zabójcy seksualni wykazują lepsze przystosowanie w zakresie seksualności oraz niższy poziom agresji (ustalony przy wykorzystaniu SABD). Natomiast zabójcy seryjni wykazują znacząco wyższy poziom zaburzeń psychopatycznych. Analiza przebiegu kariery dewiacyjnej wykazała, że zdecydowanie więcej jej symptomów ujawniali zabójcy seksualni, którzy częściej dokonywali czynów przestępczych z użyciem przemocy lub przestępstw nieagresywnych. W drugiej części opracowania przedstawiono propozycję dwóch programów oddziaływań resocjalizacyjnych wobec przebywających w warunkach izolacji więziennej sprawców zabójstw seryjnych i seksualnych.
EN
The aim of this study was to investigate which diagnostics, developmental, and criminal characteristics differentiate sexual murders from serial murders. Especially investigations included relationship with parents, traumatic situations, main features of personality, sexual sadism and aggression, relationship with women and antisocial histories. There were different factors that discriminated between the two groups of murders: sadistic personality disorder, psychopathic personality disorder, isolation in childhood, multiple sexual homicide, previous rape, paraphilies, previous tendencies for similar behavior. On the psychological inventories, the sexual murders portrayed themselves as functioning better in the areas of sexuality and aggression (SABD) but serial murders are significantly more psychopathic and sadistic than sexual murders. On the antisocial history the sexual murders had been charged or convicted of more violent and nonviolent offenses. The most of sexual murders were diagnosed as suffering from antisocial personality disorder, paraphilias, psychosis, substance abuse. In the second part of article was presented proposition of treatment program for incarcerated sexual and serial murders.
Year
Issue
Pages
35-53
Physical description
Dates
published
2012-10
References
  • Czerwiński A., Gradoń K. (2001). Seryjni zabójcy. Warszawa: Muza S.A.
  • Giannangelo S.J. (1996). The Psychopatology of Serial Murder. A Theory of Violence. Westport CT: Paeger Publishers.
  • S.J. Giannangelo (2007). Psychopatologia seryjnego morderstwa. Poznań: Jeżeli P to Q Wydawnictwo.
  • Hanausek T., Leszczyński J. (1995). Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubieżności. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  • Kowalczyk M.H. (2010). Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości resocjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Leyton E. (1996). Polowanie na ludzi. Warszawa: „al fine”.
  • Mitchell E.W. (1997). The Aetiology of Serial Murder: Towards an Integrated Model. Praca opublikowana na stronie internetowej Cambridge University. Cambridge.
  • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  • Rutkowski R., Sroka W. (2007). Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska, t. 5, nr 1.
  • Wolska A. (2001). Model czynników ryzyka popełniania zabójstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 59–60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46395dfc-6ca4-4362-9f7c-9ce55da1d1e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.