PL EN


2016 | 2 (361) | 386-395
Article title

Procesy konsumpcji – nowe tendencje i formy

Content
Title variants
EN
Consumption Processes – New Trends and Forms
RU
Процессы потребления – новые тенденции и формы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na nowe tendencje w procesie konsumpcji. Ujawniają one znaczącą rolę konsumenta w procesach rozwoju, a zwłaszcza związek z wieloma współczesnymi problemami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Autorzy, na tle przeglądu literatury światowej, prezentują główne trendy w konsumpcji. Znaczące są te, które zmieniają postrzeganie przez konsumentów oczekiwanej wartości. Wyniki tych analiz mogą służyć doskonaleniu strategii biznesu.
EN
The main purpose of the article is to pay attention to the new trends in the consumption process. They show the important role of the consumer in development processes, especially the connection with many contemporary social, economic, and ecological problems. Based on the review of the world literature, the authors present the main trends in consumption. The most important are those that change consumer perception of the expected value. The results of these analysis could be used for business strategy improvement.
RU
Цель рассуждений – обратить внимание на новые тенденции в процессе потребления. Они выявляют значительную роль потребителя в процессах развития, в особенности же связь со многими современными социальными, экономическими и экологическими проблемами. Авторы на фоне обзора мировой литературы представляют главные тренды в потреблении. Значимые – те, которые изменяют восприятие потребите- лями ожидаемой ценности. Результаты этих анализов могут служить совершенствованию стратегии бизнеса.
Year
Issue
Pages
386-395
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Baker D. (2008), The Homeownership Ideology, “The Guardian”, April 21.
 • Barhki F., Eckhardt G.M., Arnold E.J. (2012), Liquid Relationship to Possesionss, “Journal of Consumer Research”, No. 39(3).
 • Bostman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Chen Yu (2009), Possesion and Access: Consumer Desires and Value Perceptions Regarding Contemporary Art Collection and Exhibit Visits, “Journal of Consumer Research”, No. 35 (April).
 • Cheshire L., Walters P., Rosenblatt T. (2010), The Politics of Housing Consumption: Reuters as Flawed Consumer on a Master Planned Estate, “Urban Studies”, No. 47(12).
 • Durgee J., O’Connor G. (1995), An Exploration into Renting as Consumption Behavior, “Psychology and Marketing”, No. 12(2).
 • Fisk P. (2009), Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hajdas M. (2012), Społeczeństwo postkonsumpcyjne – kluczowe tendencje i ich wpływ na działania przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, nr 9-10.
 • Gdy szron na głowie (2008), Media and Marketing Polska, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Komunikat (2014), nr 44, CBOS, Warszawa.
 • Mróz B. Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Rabij M. (2013), Pożyczalscy. pl, Używane bez posiadania, „Newsweek”, 28.04-05.05.
 • Baker D. (2008), The Homeownership Ideology, “The Guardian”, April 21.
 • Barhki F., Eckhardt G.M., Arnold E.J. (2012), Liquid Relationship to Possesionss, “Journal of Consumer Research”, No. 39(3).
 • Bostman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Chen Yu (2009), Possesion and Access: Consumer Desires and Value Perceptions Regarding Contemporary Art Collection and Exhibit Visits, “Journal of Consumer Research”, No. 35 (April).
 • Cheshire L., Walters P., Rosenblatt T. (2010), The Politics of Housing Consumption: Reuters as Flawed Consumer on a Master Planned Estate, “Urban Studies”, No. 47(12).
 • Durgee J., O’Connor G. (1995), An Exploration into Renting as Consumption Behavior, “Psychology and Marketing”, No. 12(2).
 • Fisk P. (2009), Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hajdas M. (2012), Społeczeństwo postkonsumpcyjne – kluczowe tendencje i ich wpływ na działania przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, nr 9-10.
 • Gdy szron na głowie (2008), Media and Marketing Polska, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Komunikat (2014), nr 44, CBOS, Warszawa.
 • Mróz B. Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Rabij M. (2013), Pożyczalscy. pl, Używane bez posiadania, „Newsweek”, 28.04-05.05.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46420b0a-5799-4667-9340-967d7804ecc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.