PL EN


2011 | 12 | 2 | 343-356
Article title

Wzrost gospodarczy, konwergencja technologiczna oraz ich determinanty – analiza ekonometryczna

Content
Title variants
EN
Economic growth, technological convergence and their determinants – (an econometric analysis)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad wpływem wiedzy, w szczególności wiedzy technologicznej we wzroście gospodarczym, w sposób bezpośredni jak i pośrednio poprzez kanał ogólnej produktywności czynników produkcji. Podkreślona jest konieczność tworzenia odpowiedniego potencjału społeczno- technologicznego na rzecz tworzenia wiedzy technologicznej oraz jej adaptacji. Nie zachodzi konwergencja technologiczna między krajami znajdującymi się w różnych stadiach rozwoju społeczno-gospodarczego, jeśli nie kontrolowany jest poziom zdolności kraju na rzecz tworzenia i absorpcji wiedzy.
EN
This article represents a contribution to the discussion on the technological influence on the economic growth, directly and indirectly through total factor productivity channel. It is emphasized the necessity of the suitable social - technological capabilities creation for technological knowledge generation and adaptation.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
343-356
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski , esosz@uw.edu.pl
References
 • Abramowitz M., (1986) Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind, Journal of Economic History, No 66, p. 385-406.
 • Aghion P., Howitt P. (1992) A Model of Growth through Creative Destruction, Econometrica, 60(2), p. 323-351.
 • Barro R. J. (2001) Human Capital and Growth, The American Economic Review, 91(2).
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X. (1995) Economic Growth, McGraw-Hill, New York.
 • Chen C., Dahlman C. J., Derek H. (2005), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank Washington.
 • Coe D. T., Helpman E. (1995) International R&D Spillovers, European Economic Review, No 39, p. 859-887.
 • Cohen W., Levinthal D. (1990) Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, 35(1).
 • Engelbrecht H. J.(1997) International R&D Spillovers, Human Capital and Productivity in OECD Economies: Ana Empirical Investigation, European Economic Review, No 41, p.1479-1488.
 • Fagerberger J., Srholec M., Knell M. (2007) The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind, World Development, 35(10), p. 1595-1620.
 • Fagerberg J., Godinho M. M. (2004) Innovation and Catching-up, [in:] The Oxford Handbook of Innovation, Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 • Forstner H., Isaksson A. (2002) Capital, Technology or Efficiency? A Comparative Assessment of Sources of Growth in Industrialized and Developing Countries, SIN Discussion Paper Series, No. 3, Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.
 • Frantzen D. (2000) R&D, Human Capital and International Technology Spillovers: A Cross-country Analysis, Scandinavian Journal of Economics, 102(1), p. 57-75.
 • Grossman G. M., Helpmann E. (1991) Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge MA.
 • Kim L. (1980) Stages of Development of Industrial Technology in Developing Countries: A model, Research Policy, No 9.
 • Kubielas S. (2009) Innowacje I luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D. (1992) A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, No 108, p.407-437.
 • Nelson R. R., Phelps E. S.(1966) Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, American Economic Review, No 56, p. 66-75.
 • Porter M. E., Sachs J. D., Schwab K. (eds) (2002) The Global Competitiveness Report 2001-2002, World Economic Forum, Geneva.
 • Rapacki R. (red.) (2009) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji, konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Redding S. (1996) The Low-skill, Low-quality Trap: Strategic Complementarities between Human Capital and R&D, Economic Journal No 106, p. 458-470.
 • Romer P. M. (1990) Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, No 98, p. S71-S102.
 • Schumpeter J. (1934) The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass.
 • Solow R. M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, No 70, p. 65-94
 • Weil D. N. (2005) Economic Growth, Pearson Education, Inc. Publishing as Addison-Wesley, New York.
 • Zienkowski L. (red.) (2003) Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46425180-dee7-42eb-b4c2-661cc5c5915c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.