PL EN


2012 | 899 | 5-14
Article title

Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin

Title variants
Regeneration of Walnut Oil on Adsorbents Derived from Walnut Shells
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the treatment by physical and chemical activation of oxidised oil from walnuts on carbon adsorbents obtained from walnut shells. Estimated sorption properties of activated carbons were shown on the methylene and iodine adsorption number. In order to assess the oil regeneration process, the following quality indicators were investigated: the peroxide number, the anisidine value, the total acid number, the iodine value and the Totox value, colour substances and the fatty acid profile. Following the regeneration process, a reduction in primary and secondary oil oxidation products was observed, leaving the fatty acid profile practically unchanged. This indicates that oil has a high affinity and selectivity toward the adsorption of the products of its own decomposition. The thesis is shown to be valid. That is, the period of use following treatment of oxidised oil on adsorbents obtained from walnut shells can be extended.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Chemii Ogólnej, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Chemii Ogólnej, ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków, Poland
References
 • Bansal C.B., Goyal M. [2009], Adsorpcja na węglu aktywnym, WNT, Warszawa.
 • Buczek B. [2004], Modyfikacja właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do oczyszczania zużytych olejów jadalnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 656, Kraków.
 • Buczek B., Kozera P. [2010], Tłuszcze odpadowe jako surowce do wytwarzania biodegradowalnych smarów [w:] Ekologiczne aspekty jakości towarów, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Radom.
 • Chemia żywności [2007], red. Z.E. Sikorski, WNT, Warszawa.
 • Dasiewicz B., Dobrosz-Teperek K. [2007], Izolacja i charakterystyka fizykochemiczna wybranych olejów roślinnych, „Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia”, vol. 12, nr 1–2.
 • Gala A., Sanak-Rydlewska S. [2010], Sorpcja jonów Pb+ z roztworów wodnych na łupinach orzecha włoskiego, „Przemysł Chemiczny”, nr 89(9).
 • Ioannidou O., Zabaniotou A. [2007], Agricultural Residues as Precursors for Activation Carbon Production, „Renewable & Sustainable Energy Reviews”, nr 11(9).
 • Kozera P. [2009], Zastosowanie sorbentów modyfikowanych wodorotlenkiem potasu do magazynowania energii cieplnej, praca dyplomowa, Wydział Energetyki i Paliw, AGH, Kraków.
 • Nowicki P., Pietrzak R., Wachowska H. [2010], Sorption Properties of Active Carbons Obtained from Walnut Shells by Chemical and Physical Activation, „Catalysis Today”, nr 150(1–2).
 • Porosity in Carbons: Characterization and Application [1995], red. J.W. Patrick, Edward Arnold, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4643ca9d-7d18-493b-a1d8-1dab161ee7fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.