PL EN


2014 | 8 | 77-96
Article title

Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej

Content
Title variants
EN
Restriction for press on accessto public information
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the regulations that restrict access to information for press, in international and European law, under The Act on Access to Public Information and other Polish legal acts which deals with secrets protected by law. The author discusses secret information known as top secret, secret, confidential and reserved. Also professional secrets as journalistic secret, physician’s professional secret, defending counsel’s secret are described. The privacy of individuals and the trader’s secret are taking under consideration. Legal consequences of disclosure are also mentioned. The article concludes with author’s opinion about the solution of conflict for those presented values.
PL
Artykuł przedstawia przesłanki, które ograniczają dostęp prasy do informacji, tak w prawie międzynarodowym oraz wybranych państw obcych, jak również w myśl polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych aktów prawnych, w których określono, jakie wiadomości stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Przedmiotem prowadzonych rozważań są tajemnice niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”; tajemnice zawodowe istotne dla działalności dziennikarzy, jak dziennikarska, lekarska czy obrońcy; ponadto prywatność osób fizycznych oraz tajemnica przedsiębiorcy. Wskazano również konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia tajemnic ustawowo chronionych. Artykuł kończy ocena omawianych ograniczeń z punktu widzenia konfliktu chronionych prawem dóbr.
Year
Volume
8
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46470d4f-a205-4663-9a30-95a4bde43df8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.