Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 77-96

Article title

Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej

Content

Title variants

EN
Restriction for press on accessto public information

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia przesłanki, które ograniczają dostęp prasy do informacji, tak w prawie międzynarodowym oraz wybranych państw obcych, jak również w myśl polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych aktów prawnych, w których określono, jakie wiadomości stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Przedmiotem prowadzonych rozważań są tajemnice niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”; tajemnice zawodowe istotne dla działalności dziennikarzy, jak dziennikarska, lekarska czy obrońcy; ponadto prywatność osób fizycznych oraz tajemnica przedsiębiorcy. Wskazano również konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia tajemnic ustawowo chronionych. Artykuł kończy ocena omawianych ograniczeń z punktu widzenia konfliktu chronionych prawem dóbr.
EN
The article presents the regulations that restrict access to information for press, in international and European law, under The Act on Access to Public Information and other Polish legal acts which deals with secrets protected by law. The author discusses secret information known as top secret, secret, confidential and reserved. Also professional secrets as journalistic secret, physician’s professional secret, defending counsel’s secret are described. The privacy of individuals and the trader’s secret are taking under consideration. Legal consequences of disclosure are also mentioned. The article concludes with author’s opinion about the solution of conflict for those presented values.

Year

Volume

8

Pages

77-96

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Uniwersytet Śląski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-5496

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46470d4f-a205-4663-9a30-95a4bde43df8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.