PL EN


Journal
2019 | 15 | 2 | 291-303
Article title

The nexus between corporate social responsibility and corporate performance: an empirical evidence

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Związek pomiędzy odpowiedzialnością społeczną firmy a jego sposobem działania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This study investigates the relationship between CSR (corporate social responsibility) practices and enterprise performance. We have collected the data from 248 different enterprises located in different industrial areas of Karachi, mainly including S.I.T.E industrial area, Federal-B industrial zone, and West Wharf industrial area, Karachi Export processing zone, Bin Qasim industrial zone, and Korangi industrial zone. Methods: The study mainly employed SEM (structural equation modeling) to test hypotheses in AMOS software. The practices of CSR were measured through ‘green design of products’, ‘ethical leadership’, ‘building school and hospital infrastructure’, and ‘environmental protection training'. Results: The findings revealed that ethical leadership is strongly and positively correlated with CSR practices, which confirmed that ethical leadership has strong potential to implement CSR practices inside and outside of the firms. The results further indicate that CSR practices enhance enterprise performance. Conclusions: This research provides insight into the relationship between CSR practices and enterprise performance. Further, this study will help senior managers, and practitioners to understand the significance of CSR practices.
PL
Wstęp: W pracy zaprezentowano analizę zależności pomiędzy praktykami CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa) a sposobem działania przedsiębiorstwa. Zostały zebrane dane z 248 przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych przemysłowych obszarach Karachi, głównie w obszarze przemysłowym S.I.T.E, obszarze przemysłowym Federal-B, obszarze przemysłowym West Wharf, obszarze przetwórstwa Karachi Export, obszarze przemysłowym Bin Qasim oraz obszarze przemysłowym Korangi. Metody: W pracy zastosowano SEM (modelowanie strukturalne) dla testowania hipotez za pomocą programu AMOS. Stosowanie praktyk CSR było oceniane poprzez „zielone zaprojektowanie produktu”, „przywództwo etyczne”, „budowanie infrastruktury szpitalnej i szkolnej” oraz „kształcenie w obszarze ochrony środowiska”. Wyniki: Otrzymane wyniki wykazały, że przywództwo etyczne jest silnie pozytywnie związane z praktykami CSR, co potwierdza, że etyczne przywództwo posiada silny potencjał wdrożenia praktyk CSR w ramach firmy oraz w jej otoczeniu. Wyniki wskazują również, że praktyki CSR wzmacniają działanie przedsiębiorstwa. Wnioski: Zaprezentowane w pracy badania wskazują na zależność pomiędzy praktykami CSR oraz sposobem działania przedsiębiorstwa. Dodatkowo, są one pomocą dla zarządzających wyższego szczebla dla zrozumienia istotności praktyk CSR.
Journal
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
291-303
Physical description
Contributors
  • School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing, China
author
  • School of Economics and Management, Chang’an University, Xi’an, China
  • Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
  • Othman Yeop Abdullah Graduate school of Business, Universiti Utara, Malaysia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4647ea43-a5db-4d03-a8cc-1350f412b55a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.