PL EN


2013 | 32/2013 Ekonomia III | 39-47
Article title

Analiza rynku spotkań biznesowych w 2011 roku odbywających się poza obszarem aktywności Convention Bureaux w Polsce

Content
Title variants
EN
Analysis of the Market for Business Conventions in 2011 Taking Place Beyond the Area of Activity of Convention Bureaux in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Convention Bureaux to wyspecjalizowane organizacje zajmujące się rozwojem, promocją i marketingiem turystyki biznesowej w państwie, regionie lub mieście. W Polsce coraz więcej miejscowości aspiruje do miana centrów biznesowych. W artykule przedstawiono informacje o zorganizowanych spotkaniach biznesowych w wybranych województwach Polski w 2011 roku. Charakterystyka ilościowo-jakościowa ukazuje możliwości, które stawia przemysł spotkań w ramach współpracy regionalnej i lokalnej dającej możliwość realizacji celów i zadań polityki turystycznej.
EN
Convention bureaux are specialised organisations dealing with development, promotion and marketing of business tourism in the state, region or town. In Poland, more and more localities aspire to the name of business centres. In his article, the author presented information on the organised business conventions in the selected provinces of Poland in 2011. The quantitative and qualitative characteristics show the opportunities posed by the convention industry within the framework of regional and local cooperation providing an opportunity to meet the tourist policy’s objectives and tasks.
Contributors
  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
References
  • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Towne N. (1998), Proctor II R.F. Interplay. The Process of Interpersonal Communication, Harcourt Brace College Publishers, For Worth 1998
  • Celuch K., Davidson R. (2011), Better Business Results Through Motivational Experiences and Incentive Travel, Vistula University, Site, Warsaw.
  • Celuch K. (2012): Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
  • Davidson R., Cope B. (2003), Business Travel, Polish Tourist Organization, Warsaw.
  • Myers G.E., Myers M.T. (1998), The Dynamics of Human Communication. A Laboratory Approach, McGraw-Hill, New York.
  • Hofstede G., Hofstere G. J. (2008), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4651b54a-893a-4940-a59e-15ae81bc2d9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.