Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 68-96

Article title

Przywództwo symboliczne w systemie prezydenckim

Content

Title variants

EN
Symbolic Leadership in Presidential System

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
We współczesnej amerykańskiej polityce przywództwo coraz częściej ma cha-rakter performatywny, co z jednej strony spowodowane jest mediatyzacją poli-tyki, a z drugiej decentralizacją procesu politycznego. Przestrzeń przywództwa wyznaczana jest dwiema koniecznościami: reprezentacji różnorodności intere-sów i sprawnego rządzenia. Społeczeństwo oczekuje działań zmierzających do rozwiązania podstawowych problemów. Tutaj pojawia się przywództwo typu symbolicznego jako forma zaspokojenia oczekiwań społecznych względem elit.
EN
Modern American democracy accentuates the performative character of pres-idential leadership. Such a development is predicated by two phenomena: the transfer of political conflict to the world of media and by the fragmentation of the political process. Political leaders have to perform in the space determined by the need to represent diversity of interests and by the need to govern ef-fectively. Citizens expect actions geared towards solving major social prob-lems. Here is where the symbolic leadership comes to the fore as a way of satisfying social needs for both representation and governance.

Year

Issue

10

Pages

68-96

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski Ośrodek Studiów Amerykańskich Al. Niepodległości 22, 02-656 Warszawa

References

 • Bailey T., Presidential Greatness. The Image and the Man from George Washington to the Present, 1989.
 • Braybrooke D., Lindblom Ch., A Strategy of Decision, Nowy Jork 1963.
 • Cronin T., The State of the Presidency, Boston 1980.
 • Davidson R., The Postreform Congress, Nowy Jork 1992.
 • Edelman M., The Symbolic Uses of Politics, Urbana 1985.
 • Eliasoph N., Avoiding Politics. How Americans produce apathy in everyday life, Nowy Jork 1998.
 • Gusfield J., Symbolic Crusade. Status Politics and the American Temperance Movement, Urbana 1970.
 • Hargrove E., The president as Leader. Appealing to the Better Angels of Our Nature, Lawrence 1998.
 • Holmes J., Elder R., Our Best and Worst Presidents, Some Possible Reasons for Perceived Performance, [w:] „Presidential Studies Quarterly”, t.19, nr 3.
 • Inglehart R., Culture Shift In Advanced Industrial Societies, Princeton 1990.
 • Landy M., Milkis S., Presidential Greatness, Lawrence 2000.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, (tłum. Sawicka P.), Warszawa 1990.
 • Nicholas D., The Myth of the Modern Presidency, University Park 1994.
 • Richardson S., Black Representation In Congress, a paper delivered at a conference in the American Studies Center, 2005.
 • Rose R., The Postmodern President. George Bush Meets the World, Chatham 1991.
 • Schick A., The Federal Budget. Politics, Policy, Process, Waszyngton 2000.
 • Simon D. M., Public Expectations of the President, [w:] Edwards G., Howell W. (red), The Oxford Handbook of the American Presidency, Nowy Jork, 2011.
 • Smith H., The Power Game. How Washington Works, New York, 1988.
 • Szklarski, B., Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006.
 • The Nixon Interviews with David Frost, vol.3. The War at Home and Abroad, nagranie VHS, Universal, 1978.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46550e29-7b70-4556-a81d-56d7f1461cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.