PL EN


2018 | 9 | 4 | 372-378
Article title

Kompetencje społeczne i poczucie własnej skuteczności jako predyktory poczucia szczęścia u nauczycieli

Content
Title variants
EN
Social Competencies, General Self-efficacy as Predictors of Level of Happiness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szczęście jest istotnym wymiarem funkcjonowania człowieka, a tym samym odgrywa znaczącą rolę także w pracy nauczyciela. Badania wskazują, że szczęśliwi nauczyciele oddziałują na poziom szczęścia swych uczniów, a w konsekwencji na ich osiągnięcia (Bakker, 2005). Celem artykułu było znalezienie uwarunkowań poziomu szczęścia i jego związku z kompetencjami społecznymi i poczuciem własnej skuteczności. Przebadano nauczycieli podkarpackich szkół następującymi narzędziami: Oksfordzkim Kwestionariuszem Szczęścia Argyle’a i Hillsa, PROKOS Matczak i Martowskiej oraz Skalą GSES Schwarzera i Jerusalema. Analiza wyników wskazała na pozytywny istotny związek pomiędzy kompetencjami społecznymi a poziomem szczęścia u nauczycieli przy uwzględnieniu mediacyjnej roli poczucia własnej skuteczności pomiędzy wspomnianymi zmiennymi.
EN
Happiness is an important dimension of human functioning, and thus plays a significant role in the work of the teacher. Research indicates that happy teachers affect the level of happiness of their students and, consequently, their achievement (Bakker, 2005). The aim of the article was to find conditions for the level of happiness and its relation to social competences and general self-efficacy. Teachers from Podkarpackie were examined with the following tools: Oxford Happiness Questionnaire by Argyle and Hills, PROKOS by Matczak and Martowska and GSES Scale by Schwarzer and Jerusalem. The analysis of the results indicated a positive, significant relation between social competences and the level of happiness, and the mediating role of self-efficacy among these variables.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
372-378
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Psychologii, Polska
References
 • Argyle, M. Hills, P. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire. Personality and Individualdifferences, 33, 1073–1082.
 • Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. New York: Routledge
 • Argyle, M., Lu, L. (1990). Happiness and Social Skills. Personality and Individual Differences, 11(12), 1255–1261.
 • Bakker, A.B. (2005). Flow among Music Teachers and Their Students: The Cross Over of Peak Experiences. Journal of Vocational Behavior, 66, 26–44.
 • Chen, Y.M. (1996). Relationships among health control orientation, self-efficacy, self-care, and subjective well-being in the elderly with hypertension. Dissertation Abstracts International, 57, 3652B.
 • Demir, M., Jaafar, J., Bilyk, N., Mohd Ariff, M.R. (2012). Social Skills, Friendship and Happiness: A Cross-cultural Investigation. Journal of Social Psychology, 152(3), 379–385.
 • Jennings, P.A., Greenberg, M.T. (2009). The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes. Review of Educational Research, 79, 491–525.
 • Juczyński, Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 4, 11–24.
 • Juczyński, Z. (2011). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Nematzadeh, A., Sary, H.S. (2014). Effectiveness of Group Reality Therapy in Increasing the Teachers’ Happiness. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 907–912.
 • Ozben, S. (2013). Social Skills, Life Satisfaction, and Loneliness in Turkish University Students. Social Behavior and Personality, 41(2), 203–214.
 • Poprawa, R. (2012). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia. Polska adaptacja The Oxford Happiness Questionnaire. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 37–56.
 • Salami, S. (2010). Emotional Intelligence, Self-efficacy, Psychological Well-being and Students Attitudes: Implications for Quality Education. European Journal of Educational Studies, 2(3), 247–257.
 • Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. [w:] J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs (35–37), Windsor, UK: NFER-NELSON.
 • Sneegas, J.J. (2018) Components of Life Satisfaction in Middle and Later Life Adults: Perceived Social Competence, Leisure Participation, and Leisure Satisfaction. Journal of Leisure Research, 18(4), 248–258.
 • Veenhoven, R. (2008). Healthy Happiness: Effects of Happiness on Physical Health and the Consequences for Preventive Health Care. Journal of Happiness Studies, 9(3), 449–469.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46570043-69cf-4104-a5f1-822639f7e6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.