PL EN


2011 | 6 | 205-221
Article title

Informacja i systemy informacyjne w działalności gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
Information and information systems in economic activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmieniające się warunki działalności gospodarczej i ich dynamika powodują, że istotnym elementem warunkującym powodzenie wszelkich przedsięwzięć jest informacja. Duża ilość (niejednokrotnie nadmiar) różnorodnej informacji powodują, że musi być ona odpowiednio gromadzona, przetwarzana oraz w odpowiedniej formie i zakresie udostępniana odbiorcom, co obecnie realizuje się przy wykorzystaniu systemów informacyjnych, których funkcjonowanie w dużym stopniu zdeterminowane zostało przez rozwiązania informatyczne. O efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych decyduje nie tylko „jakość” systemu informacyjnego, ale również umiejętność właściwego ich wykorzystania, która w dużym stopniu oparta jest o wiedzę i doświadczenie.
EN
Constantly changed conditions and dynamic of the economic activity cause to that a widely comprehended information is very important factor determining success every projects. Large quantity (sometimes overflow) of the varied information results in it has to be suitably collected and converted and furnished in right form and range. In the recent time it is running by using of information systems determining by the information technology. Not only „quality” of the information systems but ability of typical using of information stock is a factor of economic efficiently with is based on knowledge and experiences.
Year
Volume
6
Pages
205-221
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Pollitechnika Częstochowska
References
 • Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Warszawa 2003.
 • Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Warszawa 2000.
 • Falkiewicz W., Systemy informacyjne przedsiębiorstwa i instytucji, Warszawa 1997.
 • Fertsch M., Podstawy logistyki, Poznań 2006.
 • Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Warszawa 1999.
 • Kolbusz E., Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Warszawa 2005.
 • Nowicki A., Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Częstochowa 2005.
 • Oleński J., Ekonomika informacji, Warszawa 2001.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Warszawa 1994.
 • Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Gliwice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-465b43b5-d110-4d09-96f8-d817a94f6413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.