PL EN


2013 | 1 | 2 | 79-93
Article title

Możliwości rozwoju MSP na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
The opportunities for SME development in rural areasŚwiętokrzyskie province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych wśród wiejskich przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego. Celem badań było zidentyfikowanie możliwości rozwoju MSP na obszarach wiejskich regionu. Uzyskano odpowiedź na pytania o motywy, czynniki, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju MSP.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
79-93
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Strategii Gospodarczych, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
References
  • Adamowicz M., Zając J. (2006), Pozarolnicza działalność gospodarcza w województwie mazowieckim w latach 1996-2003 na przykładzie wybranych gmin wiejskich, w: Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Adamowicz M. (red.), SGGW, Warszawa
  • Duczkowska-Piasecka M. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich (ich rola, znaczenie oraz możliwości i bariery rozwojowe), w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, M. Kłodziński i A. Rosner (red.), SGGW, Warszawa
  • Glinka B.(2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa
  • Słownik Psychologii(2005), Zielona Sowa, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-465c43c2-9d3c-476f-a115-82fa5c0eb5dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.