PL EN


2008 | 11 | 2 | 27-44
Article title

Rozwój Ja cielesnego w kontekście wczesnej relacji z opiekunem

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Development of the body Ego in the context of the early relationship with a caregiver
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono zagadnienie wpływu wczesnej relacji z opiekunem na sposób funkcjonowania Ja cielesnego. Zaproponowano autorską próbę konceptualizacji pojęcia Ja cielesnego, w której główny nacisk położono na funkcje (doznawanie, interpretacja, regulacja) pełnione przez tę instancję oraz treści (doznania, potrzeby cielesne, stany emocjonalne, poczucie tożsamości) będące przedmiotem jej opracowania. Omówiono rozwój poszczególnych reprezentacji doświadczeń cielesnych przyjmując, że ich jakość jest uzależniona od zdolności opiekuna do wspierania rozwoju funkcji przypisanych Ja cielesnemu. Opisano także znaczenie reprezentacji doświadczeń cielesnych dla poczucia tożsamości fizycznej, będącego fenomenologicznym kryterium funkcjonalności (tzw. siły) Ja cielesnego.
EN
This article analyses the impact of the early relationship with a caregiver on functioning of the bodily Ego. A definition is proposed of the bodily self as a concept which involves functions (sensing, interpretation, regulation) fulfilled by the bodily Ego and the contents on which it works (sensations, bodily needs, emotions and sense of physical identity). Development of specific bodily experiences was also discussed with emphasis on their associations with the abilities of an early caregiver to support the functions ascribed to the bodily Ego. The importance of bodily experience representations was highlighted for the sense of physical identity which is the phenomenological criterion of the functionality (i.e. strength) of the bodily Ego.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
27-44
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46685c8b-c814-4b20-9fa2-e6179ceed5b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.