PL EN


2018 | 9 | 4 | 535-540
Article title

Rola nauczyciela w edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of the Teacher in Civic Education of Children and Youth
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Edukacja obywatelska pełni znaczącą rolę w rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to proces, który m.in. ma przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym poprzez przekazanie im wiedzy, rozwój umiejętności, a także wykształcenie postaw mających na celu właściwe funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Istotną rolę w całym procesie edukacji obywatelskiej odgrywa osoba nauczyciela, który szczególnie w początkowym etapie kształcenia powinien w sposób aktywny i zagazowany dbać zarówno o rozwój intelektualny, jak i społeczny młodego człowieka.
EN
Civic education plays a significant role in the development ofa democratic civil society. It is a process that among others is to prepare pupils for active participation in social and political life by providing them with knowledge and skills development as well as training attitudes aimed at proper functioning in a modern democratic society. An important role in the whole process of civic education is played by the teacher who especially in the initial stage of education should take active and responsible care of both the intellectual growth and social development of the young person.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
535-540
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauko Polityce, Polska
References
 • Citizenship Education in Europe (2012). Pobrane z: http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/ 2014/11/PL_Citizen_High.pdf (19.08.2018).
 • Czerwiński, K. (2015). Nauczyciel wobec potrzeby edukacji dla demokracji. Tendencje, możliwości, zagrożenia. Pobrane z https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1494/nauczyciel_wobec_potrzeby_edukacji_dla_demokracji.pdf?sequence=1&isAllowed=y (21.08.2018).
 • Gromkowski, L. (2016). Edukacja obywatelska, czyli jak uczyć społecznej odpowiedzialności… od małego? Pobrane z: https://spolecznik20.pl/posts/edukacja-obywatelska-czyli-jak-uczyc-spolecznej-odpowiedzialnosci-od-malego—2 (19.08.2018).
 • Internetowa Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja-obywatelska;3896550.html (17.08.2017).
 • Jarocka-Piesik, J. (2017). Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych. Szkoła – Zawód – Praca, 13, 38.
 • Jaszczyszyn, E., Jakubowska, E. (2017). Wychowanie obywatelskie i społeczne w klasach od I–III szkoły podstawowej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVI, 1, 158. DOI: 10.17951/ lrp.2017.36.1.157.
 • Królikowska, A., Topij-Stempińska, B. (2014). Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie polskim. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 31, 14–15.
 • Prokopiuk, W. (2010). Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków: Impuls.
 • Tracz, M. (2013). Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 136–138.
 • Welskop, W. (2013). Rola nauczyciela–tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3620/W.Welskop%20-%20Rola% 20nauczyciela%20%E2%80%93%20tutora%20w%20procesie%20wspierania%20rozwoju%2 0osobistego%20uczni%C3%B3w.pdf?sequence=1&isAllowed=y (22.08.2018).
 • Wiśniewska, M. (2009). Nauczyciel w nowoczesnej kulturze ucznia. Forum Dydaktyczne, 5–6, 60–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-466be1f0-4e1b-4480-a13f-536a5fe776ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.